Scensverige söker administratör!

lovisaOkategoriserade

Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens
utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt
genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.
Vi har en mångfacetterad verksamhet som rör en rad frågor av gemensamt intresse för
scenkonsten: information, dokumentation, utbildning, internationella och nordiska
relationer.

Våra medlemmar är institutioner, organisationer och fria producenter som yrkesmässigt
bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk teater,
musikteater, dans, cirkus och performance.

Spännande administratörsroll
Vi söker en administratör på 100% i ett år med omgående tillträde. De stora projekt vi
arbetar med detta år är Swedstage, Scenkonstbiennalen och Stolt Scenkonst/Proud
Performing Arts.

Vi söker en serviceinriktad person som ska vara vårt strukturella nav. Som medlem i vårt
team kommer du att befinna dig mitt i den svenska scenkonstens centrum, lära känna
många intressanta konstnärer från hela världen och möta en mångfald av perspektiv och
erfarenheter. Du kommer att ha mycket ansvar och kontakt med alla våra medlemmar och
samarbetspartners. Välkommen till en mycket spännande arbetsplats!

Arbetsuppgifter i huvudsak:

 •  Ansvara för medlemsregistret.
 •  Scendatabasen (där landets alla scenkonstpremiärer läggs in och sprids).
 •  Kontaktperson för våra medlemmar.
 • Sammankallande för våra arbetsgrupper och kommittéer.
 • Göra utskick och kallelser till årsmöte och rådsmöte.
 • Platsansvarig vid medlemsarrangemang.
 • Involverad i samtliga ansökningar och redovisningar till våra finansiärer, t ex
  Kulturrådet och Svenska Institutet.
 • Huvudansvar för anmälningssystemet (Trippus) inför och under Scenkonstbiennalen.
 • Löpande publicera och uppdatera Scensveriges hemsida.
 • Ha regelbunden kontakt med International Theatre Institute (ITI) där Scensverige är svenskt center.
  ITI är en global organisation som tillhör Unesco, och har huvudkontor i Shanghai.
 • Sköta resor, kommunikation och mottagande för våra internationella gäster.

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning och/eller flera års erfarenhet av att arbeta med kvalificerade
  administrativa processer både på ett praktiskt och utvecklande sätt.
 • Mycket goda kunskaper i Office-paketet framför allt i Word, Excel och Powerpoint
  samt erfarenhet av databaser och publicering på hemsida.
 • Erfarenhet och vana vid budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
 • Du uttrycker dig obehindrat i såväl svenska som engelska och besitter en god social
  kompetens.
 • Du har ett strukturerat arbetssätt och mycket god samarbetsförmåga. Du är bra på
  att se till helheten och har förmågan att se möjligheter till effektiviseringar och vikten
  av kvalitet i detaljerna.
 • Du är kreativ och drivande och trivs med att vara den berömda spindeln i nätet.

Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella
festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc. Under några dagar i
Stockholm får de internationella gästerna se 10-12 svenska föreställningar som kan och vill
turnera utomlands. Nästa Swedstage kommer äga rum 21-24 oktober 2018 i Stockholm.
Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och branschträff. Den arrangeras
av oss på Scensverige i samarbete med en eller flera värdar och hålls vartannat år.
2019 års Scenkonstbiennal äger rum den 14-19 maj, i Sundsvall och Härnösand. Biennalen
innefattar utvalda produktioner, föreställningar från värdteatern, studentproduktioner samt
internationella gästspel. Dessutom innehåller Scenkonstbiennalen en mängd seminarier,
workshops, samtal, möten, fester och mycket mer.

Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med
HBTQ+perspektiv. Vi jobbar ständigt med att utveckla nya samarbeten och tillfällen att
verka. Tillsammans ska vi tillgängliggöra queer scenkonst, i Sverige och internationellt.

Ansökan
Sista ansökningsdag 17 september.
Skicka din ansökan och eventuella frågor till Ulricha Johnson, verksamhetschef
ulricha@scensverige.se