TeaterAlliansen söker verksamhetsledare/ VD

lovisaOkategoriserade

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och Trygghetsrådet TRS. TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtryggheten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom statliga bidrag och ger idag en grundanställning till ca 140 skådespelare. TeaterAlliansen står inför ett generationsskifte i ledningen. Under nästa spelår kommer båda den deltidsarbetande ordföranden som också uppbär VD-funktionen … Läs mer