En för alla, alla för en!?

Arrangeras av Dramatikerförbundet

Louis De Geer Konsert & Kongress
Torsdag 25 maj kl. 14:00-14:45

Om dramatikerns roll i devising.
Ett samtal om erfarenheter, önskningar och visioner av framtida samarbetsformer.

Moderator: Birgit Hageby

Medverkande:
Johanna Emanuelsson
Åsa Lindholm
Erik Uddenberg