Här tar vi främst upp försäkringar för personer då det inte finns någon standard för materialförsäkringar. När du tar emot en gästande ensemble sköts försäkringsfrågan i de flesta fall av dem själva. Därför ligger tyngdpunkten här på när du åker på turné. Var noga med att i avtalet reglera vem av parterna som försäkrar vad. Det finns också olika saker att tänka på beroende på om du reser som enskild artist eller som ensemble. Om du som producent ansvarar för en ensemble som ska genomföra ett gästspel utomlands kan det vara svårt att hitta en heltäckande gruppolycksfallsförsäkring för hela ensemblen. Kontrollera därför också att varje medlem har en personlig försäkring, t.ex. hemförsäkring, och vilket skydd som ryms inom den.

Medborgare i EU/ EES- länder eller Schweiz har rätt att ta del av det gemensamma sjukförsäkringsavtal länderna undertecknat. Det innebär att vid tillfällig vistelse (högst två år) i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz har svenska medborgare rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behövs ett s.k. EU-kort. Detta måste beställas av varje enskild person och är ett personligt bevis på att hen har rätt till vård. Detta beställs hos försäkringskassan.

 

När det gäller länder utanför EU finns olika regler. Sverige har avtal med vissa länder men inte med andra. Blir någon i ensemblen sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan denne inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet hen vistas i. Det är då viktigt att det finns en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård. Här finns mer information från Försäkringskassan om vilka länder som har avtal.

Om du som enskild artist tar anställning i ett annat land och får din lön utbetalad i det land du arbetar i bör du anmäla detta till försäkringskassan för att säkerställa att du finns kvar i det svenska trygghetssystemet och får tillgodoräkna dig din inkomst som pensions- och sjukpenningsgrundande. Detta måste göras hos försäkringskassan innan du reser, Anmälan om utlandsvistelse.