Scensverige är det svenska ITI kontoret

ITI, International Theatre Institute, bildades 1948 av scenkonstexperter på Unesco och är den största scenkonstorganisationen i världen. ITIs uppgift är att förmedla internationellt utbyte av kunskap och praktik på scenkonstområdet och att fördjupa förståelsen och öka det skapande samarbetet mellan scenkonstaktörer i alla länder. ITI sprider information och publikationer, främjar utbyte av personer och kunskap samt arrangerar seminarier och festivaler.

ITI har sitt huvudkontor i Shanghai, men har också ett kontor i Unescohuset i Paris.

ITI har ett antal internationella kommittéer och arbetsgrupper.

Läs mer om dessa på ITIs hemsida.

Världsteaterdagen
Varje år firas Världsteaterdagen den 27 mars runt om i världen.
Läs mer
Världsdansdagen
Varje år firas Världsdansdagen den 29 april runt om i världen.
Läs mer
Action Committee for Artist Rights
Vi är extra engagerad i ITIs Action Committee for Artist Rights.
Läs mer