Kulturpolitiska kommittén

Kulturpolitiska kommittén driver kulturpolitiskt påverkansarbete. Kommittén består av de av Scensveriges medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet. Dessa har valt följande representanter till kommittén:

Rad-till-en-ny-kulturminister.png

 

Ordförande

Karin Enberg, Teaterchef, Norrbottensteatern
Representerar: Svensk Scenkonst

Ledamöter

Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Jaan Kolk, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Susin Lindblom, Förbundsdirektör, Sveriges Dramatikerförbund
Representerar: Sveriges Dramatikerförbund

Rolf S Nielsen, konstnärlig ledare, Mittiprickteatern, vice ordförande, Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Margreth Elfström, verksamhetschef, Danscentrum
Representerar: Danscentrum
Sekreterare

Ulricha Johnson, verksamhetschef, Scensverige

Till kommittén har adjungerats Linde Sjöstedt, verksamhetsledare, Länsteatrarna i Sverige.

Utbildningskommittén

Scensveriges utbildningskommitté driver frågor gällande konstnärlig utbildning
Kommittén har som uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar.

Utbildningskommittén utses av Teaterunionens råd och består av företrädare för branschen, utbildningarna och fackförbunden inom teater- och dansområdet. Utbildningskommittén bevakar utbildningsområdet i Sverige, initierar olika utbildningar samt ordnar seminarier och debatter i utbildningsfrågor. Utbildningskommittén sammanträder ca 4 gånger per år.

Utbildningskommitténs uppgifter

• att sammanföra olika företrädare för branschen för att bevaka och diskutera utbildningsfrågor inom området
• att företräda branschen i utbildningsfrågor gentemot departement och myndigheter
• att initiera nya utbildningar på området
• att informera nationellt och internationellt om utbildningsfrågor

Utbildningskommitténs ledamöter 2015-2016

Ordförande
Ulla Berg Svedin, skådespelare
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter
Maria Liljedahl, förbundsjurist, Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Suzanna Carlsson, verksamhetsledare, Dansalliansen
Representerar: Svensk Scenkonst

Thomas Nording, ljustekniker, styrelseledamot Teaterförbundet
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Kent Sjöström, lärare och forskare, Teaterhögskolan i Malmö
Representerar: Teaterhögskolan i Malmö

Christina Molander, prefekt för Institutionen för scenkonst vid Stockholms dramatiska högskola/SKH, lektor i internationell scenkonst
Representerar: Stockholms dramatiska högskola/SKH

Catharina Bergil, enhetschef för scenområdet, Högskolan för scen och Musik
Representerar: Högskolan för scen och Musik, Göteborg

Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Margreth Elfström, verksamhetschef, Danscentrum
Representerar: Danscentrum (fria teater- och danslivet)

Ulla Lidholm, verksamhetsledare, Teateralliansen
Representerar: Teateralliansen (övriga organisationer/institutioner)

Anders Larsson, lärare teaterteknikerprogrammet, Stockholms Dramatiska Högskola, Suppleant Sttf styrelse
Representerar: Sttf

Christian Vilppola, lektor i cirkus, Dans och Cirkushögskolan, DOCH
Representerar: DOCH

Nina Höglund, konstnärlig chef Modern Nutida dans, Kungliga Svenska Balettskolan Stockholm
Representerar: Kungliga Svenska Balettskolan Stockholm