Scensverige styrs av våra medlemmar

Scensverige är en ideell förening. Vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. En stor del av verksamheten förutsätter projektbidrag. Verksamheten möjliggörs också i hög grad av medlemmarnas deltagande i arbetet inom styrelsen och i olika arbetsgrupper.

I Scensveriges råd ingår representanter för samtliga medlemmar, utsedda för en mandatperiod på två år. Varje år inbjuds rådet till ett årsmöte på våren och ett rådsmöte på hösten.


Styrelsen

Ordförande
Benny Fredriksson, VD, Kulturhuset Stadsteatern
Representerar: Svensk Scenkonst

Vice ordförande
Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter
Minna Krook, dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Jonas Kahnlund, producent, Blixten & Co
Representerar: Svensk Scenkonst

Måns Lagerlöf, teaterchef, Riksteatern
Representerar: Svensk Scenkonst

Pontus Plaenge, skådespelare och regissör, Östgötateatern
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Birgit Hageby, dramatiker, vice ordförande, Sveriges Dramatikerförbund

Judit Benedek, regissör och dramatiker
Representerar: Svenska regissörsföreningen

Rolf S Nielsen, konstnärlig ledare, Mittiprickteatern, vice ordförande, Teatercentrum

Isabella af Klintberg, verksamhetsledare, Centrum för Dramatik

Margreth Elfström, verksamhetschef, Danscentrum

Ann-Christin Danhammar, producent, Kungliga Operan/Kungliga Baletten

Marie Persson Hedenius, ordförande, Svenska Assitej, dramaturg, Uppsala Stadsteater

Adjungerande ledamöter
Maria Lewenhaupt, handläggare, Kulturrådet
Anders Öhrn, projektledare, Svenska Institutet

Styrelsens sekreterare
Ulricha Johnson, verksamhetschef, Scensverige

Revisorer
Tommy Nilsson, autoriserad revisor, Hummelkläppens auktoriserade revisorer
Shoshana Kushner, förtroendevald revisor, Teaterförbundet för scen och film
Carina Stenlund, förtroendevald revisor, Svensk Scenkonst


Valberedningen

I mars varje år håller Scensverige årsmöte. På årsmötet representeras varje medlemsorganisationen av sin rådsmedlem. För att nominera personer till styrelsen kontaktar du valberedningen som består av:

Cecilia Nilsson, Teaterförbundet för scen och film
Susin Lindblom, Sveriges Dramatikerförbund
Annelie Gardell, Dansens Hus
Maria Wilson, Svensk Scenkonst

Valberedningen nås via valberedningen@scensverige.se