Queer voices of Russia

2016

Under året beviljades Scensverige stöd från Svenska Institutets program Creative Force för ett samarbete med Side by Side LGBT international film festival i St Petersburg i Ryssland. Läs mer

Maribor Theatre Festival

2016

Under en längre tid har vi fört samtal med den konstnärliga ledningen för den slovenska scenkonstfestivalen Borštnikovo srečanje, Maribor Theatre Festival. Våra samtal och information om svensk scenkonst mynnade ut i att 2016 års upplaga av festivalen hade svenskt tema. Läs mer

Teaterunionen presenterar Stolt Scenkonst på Pride

2016

Under Stockholm Pride lyfter Teaterunionen HBTQ-frågor inom scenkonsten. Läs mer

New Nordic Drama

2015

Ett initiativ från Teaterunionen och våra nordiska kollegor. Läs mer

Scenkonstbiennalen

2015

Scenkonstbiennalen 2015 var rekordstor, både i antalet programpunkter och i antalet deltagare. Nästan 2000 deltagare varav ett 100-tal utländska gäster från 30 olika länder kom till Malmö för att se scenkonst.

Värd för Scenkonstbiennalen 2015 var Malmö Opera, Malmö Stadsteater och Skånes Dansteater. Läs mer

Fujairah monodrama festival

2014

Vi blev tillfrågade av våra ITI-kollegor i Fujairah att hjälpa dem hitta en svensk föreställning som kunde gästspela under Fujaurah monodrama festival. Vårt val föll på Fröken Julie i regi av och med Anna Pettersson och 2014 gästspelade föreställningen i Arabemiraten och fick ett mycket fint mottagande, både av den lokala publiken och de internationella gästerna.

Scenkonstbiennalen

2013

Scenkonstbiennalen 2013 ägde rum i Jönköping med det nya Kulturhuset Spira som huvudarena. Över 1800 deltagare, medverkande, internationella gäster och journalister deltog.

Värd för Scenkonstbiennalen 2013 var Smålands Musik och Teater. Läs mer

Musikteaterseminarium

2013

Den 4 november 2013 arrangerade vi ett heldagsseminarium om musikteater i avsikt att bilda en svensk musikteaterkommitté. I seminariet deltog ett 20-tal representanter för svensk musikteater från olika delar av landet. Inbjudna gäster var regissören Rugilé Barzdziujaité och librettisten Vaiva Grainyté från Litauen som presentade delar av sitt musikteaterverk Geros Dienos! (Have a good day!), en av prisvinnarna från Musik Theatre NOW.

Aktörsamverkan i Tibet

2012

I Tibet arbetade vi tillsammans med Chinese Theatre Association och skapade workshops hos The Tibetan Autonomous Dramatic Troup. Läs mer

Seminarium i Almedalen

2012

Inom ramen för Kultur i Almedalen anordnade vi den 4 juli ett seminarium med titeln På spaning efter en internationell kulturpolitik. Diskussionen handlade om behov, möjligheter och hinder i det internationella kulturutbytet.

Statssekreterare Jarmo Lindén från Finlands undervisnings- och kulturministerium talade om politiska visioner, strategier och resurser för internationellt kulturutbyte i vårt grannland. Sedan diskuterades internationellt samarbete, kulturutbyten och kulturbistånd av Henrik Toremark, stabschef, Kulturdepartementet, representant för UD, Maria Kron, evenemangsavdelningen, Svenska Institutet, Helene Larsson, kulturråd i Belgrad, med kommentarer från företrädare för kulturpolitiska kommittén. Moderator var Henrik Selin, kulturråd i Bryssel.

Svenskt tema på Alexandrinskyteatern

2015

Scensverige bjöds in att anordna ett svenskt tema på Alexandrinskyteatern i St Petersburg i november 2016. Genom samtal, readings, workshops och presentationer var målet att väcka nyfikenhet och intresse för svensk dramatik med betoning på genus- och funktionalitetsfrågor. Läs mer

Symposium på Alexandrinskyteatern

2016
Som ett resultat av Swedish week in Pskov blev Teaterunionen kontaktade av Alexandrinsky Teatern i St. Petersburg, som bjöd in till ett symposium med fokus på modern dramatik. Läs mer

Dialogue for artistic development

2012-2015

Ett samarbetet med Pushkin Theater Pskov, Ryssland, med syfte att på olika sätt sprida svensk scenkonst i Ryssland. Samarbetet har möjliggjorts genom ett bidrag från Svenska Institutet. Läs mer

Nordic Drama Train

2014

Teaterunionen leder och samordnar juryarbetet för att ta fram det svenska bidraget till Nordic Drama Train. Läs mer

ITIs världskongress i Yerevan

2014

ITI avhöll sin 34:e världskongress i Yerevan, Armenien den 17-22 november 2014 med deltagande av ett 60-tal länder på temat New Voices, New Audiences, Time fore Dialogue. Samtidigt arrangerades en teaterfestival med en rad föreställningar av armenisk scenkonst. Läs mer

Råd till en ny kulturminister

2014

Den kulturpolitiska kommittén enades under våren 2014 om att formulera ett antal råd till en ny kulturminister för att sprida strax efter valet i september.

Under rubriken Råd till en ny kulturminister – Ta vara på scenkonstens möjligheter! formuleras i olika punkter behovet av utökad samverkan med branschen och med andra departement.

Den 15 september 2014 publicerades i SvD en förkortad version undertecknad av ordförandena Karin Enberg, Anna Carlson och Stefan Forsberg. Råden trycktes också upp och spreds samt sändes in till den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke.

Sex krav

2012

Teaterunionens kulturpolitiska kommitté arbetade under året med fokus på scenkonstens möjlighet till internationalisering. Arbetet mynnade ut i trycksaken En kulturpolitik över gränserna – Sex krav från scenkonstbranschen.

Aktörsamverkan i Indien

2012

I Kolkata arrangerade vi workshops i samverkan med den indiska teatern Nandikar. Läs mer

Barnens röst

2004-2009

Barnens röst var ett samarbetsprojekt inom scenkonstområdet i Asien. Teaterunionen drev projektet mellan 2004-2009 med ekonomiskt stöd från Sida. Läs mer