Nomineringar till Scenkonstbiennalen kan endast göras av Scensveriges medlemmar.
Inför 2019 års Scenkonstbiennal är nomineringskriterierna nya. Läs kriterierna här.

Vill du bli medlem i Scensverige? Läs mer här.
Vill du veta mer om urvalskomittén? Titta här.