Scenkonstbiennalen innehåller en mängd seminarier, workshops, mingel, möten, debatter, fester och mycket mycket mer.

Alla våra medlemmar har haft möjlighet att föreslå och arrangera programpunkter till biennalen.

Scenkonstbiennalens programgrupp fungerar som biennalens kuratorer och, utifrån våra medlemmars förslag, sätter ihop ett mångfacetterat seminarium- och workshopprogram.

Det finns två kategorier av programpunkter; de som arrangeras av respektive organisation/medlem själv, och de som arrangeras av Scenkonstbiennalen. Om organisationen själv står som arrangör ansvarar organisationen för innehåll och står för kostnader för de medverkande.