Välkommen till Scensveriges rådsmöte. 27 november kl.13:00 i biografen på Stockholms dramatiska högskola.