Varför separatism?

Arrangeras av Scensverige

Louis De Geer Konsert & Kongress
Torsdag 25 maj kl. 15:00-15:45

Ett öppet samtal om separatism som verktyg för förändring och organisering.

Att olika marginaliserade grupper i samhället samlas för att ex. fika och prata om sina upplevelser i trygga slutna rum verkar uppröra och förvirra. Hur går separatism egentligen till? Vem får vara med? Vem får inte vara med? Och vem bestämmer det?

Moderator:
Farnaz Arbabi

Medverkande:
Joel Mauricio
Juliette Atto