Nyhetsbrev #juni

Tack alla som kom på vårt årsmöte på Teater Galeasen 7 maj! Vi har flera nya styrelseledamöter, och ny ordförande är Petra Brylander, chef på Uppsala Stadsteater. Även utbildningskommittén har några nya representanter och vi hälsar den nya kommittéordföranden Simon Norrthon välkommen. Läs om styrelse och kommittéer här.

Efter årsmötet höll Stina Oscarsson ett samtal med rubrik ”Kulturen som medspelare eller motkraft i en sönderfallande demokrati – ett samtal om strömningar i Europa och Sverige”. Vi presenterade också den senaste Freemuse-rapporten med siffror på vilka länder i världen som ligger högst respektive ökar mest gällande hot, våld, censur, självcensur. Paneldeltagarna Astrid Menasanch Tobiesen och Arne Ruth bidrog med ögonöppnande och kloka reflektioner och det uppstod många livliga och inspirerande samtal efter seminariet. Läs Freemuse-rapporten här.

Jag deltog i maj på en europeisk konferens med nätverket On The Move i Lissabon, och som vanligt förekom många intressanta samtal om de olika förutsättningarna och strömningarna i Europa, och även några andra länder. De flesta blir mycket konfunderade över att höra om det politiska läget i Sverige, och kollegor från t ex Polen, Ungern och Spanien pratar om hur fort saker förändras. Samtidigt finns det en så oerhörd kraft i det som skapas på teatrar, institutioner och fria grupper i Europa, och motrörelsen mot inskränkning av konstnärlig frihet är både levande och stark.

Under våren 2018 fick Svenska ASSITEJ och Scensverige – Swedish ITI i uppdrag av Svenska Institutet att samordna internationella gäster till barn- och ungdomsfestivalen Bibu i Helsingborg i maj. Med finansiellt stöd av Svenska Institutet samt insatser från de svenska kulturråden kunde vi välkomna gäster från Zimbabwe, Botswana, Estland, Turkiet, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Tyskland, Pakistan, Belgien, Norge och Sydafrika. Förutom att se föreställningar deltog våra gäster på seminarier, samtal och mingel. Varje dag hade vi dessutom ordnat en programpunkt med rubriken ”Fika med Bibu” som fungerade som en mötesplats för utbyte, reflektion och samtal mellan utländska gäster och svenska utövare. Här ledde Pelle Hanæus samtal om festivalens föreställningar och om trender och tendenser inom den svenska scenkonsten med frågor om genus, jämställdhet, HBTQ+ och representation på scen som utgångspunkt.

Scensverige arrangerade ett helt fullsatt seminarium om hbtq-perspektiv i scenkonst för barn och unga och Riksteaterns Joakim Rindå modererade en panel med dramatikern Isabel Cruz Liljegren, regissörerna/skådespelarna/konstnärliga ledarna Mattias Brunn och Johanna Salander.

På vårt mingel öppnade vi portarna för att inkomma med seminarieförslag till Scenkonstbiennalen 2019 i Sundsvall och Härsnösand – vinnaren i tävlingen annonseras i nästa nyhetsbrev!

Det är ingen överdrift att säga att det dyker upp mer och mer spännande sommarteater, opera och dans runtom i Sverige. Läs vilka premiärer vi har att se fram emot här, och se till att få din dos av scenkonst även i sommarkvällen!

För tredje året arrangerar vi ”Stolt scenkonst” på Stockholm Pride. Det som började som ett pilotprojekt 2016 har vuxit oerhört snabbt och nu har vi både ett nationellt nätverk och tillsammans med våra medlemmar program i Växjö, Malmö, Stockholm, Göteborg, Gävle, Jönköping och Umeå. I Stockholm och Göteborg är det i år EuroPride och Scensverige programlägger scener på Kulturhuset Stadsteatern/Unga Klara och Bältesspännarparken och Storan i Göteborg med finansiering från Kulturrådet, Stockholms Stad, Kulturkalaset och Teatercentrum Väst.

I Stockholm har vi dessutom i samarbete med Svenska Institutet fått möjlighet att bjuda in utländska gäster och kommer att arrangera det första internationella arbetsgruppsmötet i det nya nätverket Proud Performing Arts. Kom och ta del av programmet med gästspel från både institutioner och fria producenter från olika delar av Sverige, samt gästspel och panelsamtal med gäster från Ryssland, Georgien, Spanien, England, Sydafrika, Indien och USA. När vi via olika internationella organisationer utlyst mötet har gensvaret varit stort. Det verkar ha funnits ett uppdämt behov av att få träffas på en internationell arena och både få ta del av andras erfarenheter, se och prata om varandras konstnärsskap och idéer och stötta och bidra till att hbtq-scenkosntnärer blir synliggjorda. Många av de som kommer arbetar och lever i väldigt utsatta positioner. Att få samla så många här på plats i Sverige och också prata om och förstå allt fantastiskt som händer och vilka verk som skapas och kommer att skapas med stor konstnärlig höjd kommer att ge alla, både artister och publik, en oförglömlig upplevelse.

Läs det färska programmet Stolt scenkonst i Stockholm här.
Och Stolt scenkonst i Göteborg här.

Glad sommar!

Ulricha Johnson
Verksamhetschef

Foto Peter Knutson