maj, 2019

ons15may10:0011:30Silencing the others - Censorship and self-censorship in the performing arts in EuropeEventtyp:SeminariumDag:2. onsdag

Detaljer

Arrangeras av: ITI:s Action Committe for Artists Rights i samverkan med Scensverige

Seminariet hålls på engelska / The seminar is held in English

Yttrandefriheten attackeras och begränsas alltmer i många länder i världen. Även i Europa växer censuren och självcensuren inom konsten. Organisationen Freemuse konstaterar i sin senaste rapport en tydlig ökning av dem som vill tysta andra: regeringar och myndigheter men också religiösa institutioner och organisationer.

Vi lyfter fram den ökande censuren och självcensuren i Europa inom scenkonsten. Ett exempel är att flera festivaler har avbokat planerade gästspel på grund av rädsla för opinionsyttringar. Gäster från Tyskland och Ungern ger oss sina erfarenheter. Seminariet inleds med och kompletteras med berättelser på länk.

Freedom of speech is increasingly attacked and restricted in many countries of the world. Censorship and self-censorship within the arts are also growing in Europe. The organization Freemuse notes in its latest report a clear increase in those who want to silence others: governments and authorities, but also religious institutions and organizations.

We highlight the increasing censorship and self-censorship in Europe in the performing arts. One example is that several festivals have canceled scheduled guest performances due to fear of public opinion. Guests from Germany and Hungary give us their experiences. The seminar starts and is supplemented with stories via link.

Medverkande / Participants: Thomas Engel, ITI Tyskland Tamás Jászay, theatre critic, editor, professor, Ungern Srirak Plipat, Executive Director of Freemuse

Moderator: Ann Mari Engel

 

more

Tid

(Onsdag) 10:00 - 11:30

Organizer

Sundsvall

X