TeaterAlliansen söker verksamhetsledare/ VD

TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterförbundet, Svensk scenkonst och Trygghetsrådet TRS.

TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtryggheten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom statliga bidrag och ger idag en grundanställning till ca 140 skådespelare.

TeaterAlliansen står inför ett generationsskifte i ledningen. Under nästa spelår kommer båda den deltidsarbetande ordföranden som också uppbär VD-funktionen och ledaren för kansliet och den löpande, dagliga verksamheten, att gå i pension.

Styrelsen söker nu en framtida lösning för ledningen av företaget med en person, som kan förena VD-skapet med ett övergripande ansvar också för den löpande verksamheten. Tidsmässigt innebär detta, att du tillträder som verksamhetsledare/VD från årsskiftet 2013/14. Du går sedan parallellt med den nuvarande kansliansvariga tills denna lämnar sin anställning i april 2014.

Vi söker dig med god kännedom om svensk teater i allmänhet och scenkonstnärer i synnerhet. Du bör ha erfarenhet av personaladministration och arbetsledning inom scenkonstområdet. För att vidareutveckla ett varierat kompetensutvecklingsprogram för såväl anställda som landets övriga frilansande skådespelare är pedagogisk erfarenhet en merit. Personlig erfarenhet av konstnärligt arbete på scenkonstområdet, gärna som skådespelare, kan också ses som kvalificerande, även om det inte är ett krav.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ställs till Trygghetsrådet TRS, Rehnsgatan 11,7tr, 113 57 Stockholm (märk kuvertet TeaterAlliansen) eller med e- post till teateralliansen@trs.se

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande

Lars Edström ( 070 76679 57) eller styrelseledamöterna Helene Bergstedt, TRS, ( 070 622 97 34),

Ulrika Holmgaard, SvS,( 070 108 57 57) och Jaan Kolk, TF, ( 070 688 13 23).