Nominera föreställning till Scenkonstbiennalen 2021

Precis som Scenkonstbiennalen 2019 kommer urvalskommittén att välja minst hälften av de utvalda produktionerna bland medlemmarnas nominerade produktioner. Sista anmälningsdag är måndag 30 november 2020, men vi rekommenderar att nominering sker i så god tid som möjligt för att underlätta för urvalskommittén att ta del av produktionen. Med anledning av Corona-pandemin och vårens alla inställda föreställningar välkomnar urvalskommittén inspelningar för att ändå kunna ta del av nomineringar av produktioner från våren 2020.

Urvalskommitténs uppdrag är att välja ut vilka föreställningar som ska presenteras under Scenkonstbiennalen 2021.
Urvalet ska bestå av scenkonstproduktioner av hög konstnärlig kvalitet och utgöras av de som urvalskommittén anser vara de mest intressanta som presenterats under spelåret 2019 t.o.m. november 2020.

För utvalda gästspel på Scenkonstbiennalen gäller följande ekonomiska villkor:

  1. Scenkonstbiennalen bekostar alltid kostnader för transport av scenografi och teknik, spellokal och teknik på plats, boende och resor för medverkande och medföljande team som behövs på plats. Scenkonstbiennalen bistår med tekniker och bärhjälp.
  2. För fria producenter utbetalas även ett arvode/gage för föreställningstillfällena på plats enligt minst TFs minimibelopp.
  3. Scenkonstbiennalen bekostar inte kostnader för upprep, eventuella extra lönekostnader eller andra utgifter som uppkommer i samband med gästspelet.