Programförslag till Scenkonstbiennalen 2021

Programförslag till Scenkonstbiennalen 2021

Scenkonstbiennalen arrangeras vartannat år av Scensverige och 2021 genomförs den i ett semidigitalt format! Biennalen består av en stor mängd olika seminarier, samtal, mingel och workshops som initieras och arrangeras av Scensveriges medlemmar. 

Vill du och verksamheten du företräder hålla i en programpunkt? Anmäl förslag via formuläret. Scensveriges programgrupp kommer att gå igenom alla förslag och skapa ett så brett och angeläget program som möjligt. Vi kommer att återkoppla till alla som inkommit med programförslag.

Sista dagen för att skicka in programförslag har passerat.

Frågor? Mejla biennal@scensverige.se