Sweden Around the World

Här kan du ta del av projekt, samarbeten och turnéer världen över från Scensveriges medlemsorganisationer.

2020

FLERSPRÅKIG SCENKONST – KÄNSLOR, MAKT & DRAMATURGI
26 september 2020
Stockholms Konstnärliga Högskola och Teaterhögskola i Helsingfors

IN THE WORKS
12-13 Januari 2020
Nordberg Movement