Hur skapas långsiktig samverkan mellan kultur och skola?

Arrangeras av Scenkonst Västernorrland

Louis De Geer Konsert & Kongress
Tisdag 23 maj kl. 14:00-14:45

Lärarna är nycklarna till elevernas möjlighet att möta kultur i skolan. Genom att ge framtidens lärare trygghet och kompetens i att möta och använda kultur i kommunikation och lärandeprocesser ökar möjligheten för framtidens elever att berikas, inspireras och utvecklas.

Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet berättar om en lyckad förstudie där lärarutbildningen utvecklats med hjälp av estetiska uttrycksformer i teoretiska kurser.

Medverkande:
Maria Grönfeldt Thörnberg, Strateg/Samordnare barn & unga, Scenkonst Västernorrland
Catarina Arvidsson, universitetslektor och programansvarig för förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet