Swedstage

Swedstage presenterar svensk scenkonst för den internationella marknaden

Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer med flera. Under några dagar i Stockholm får de internationella gästerna se 10-12 svenska föreställningar som kan och vill turnera utomlands.

Projektet samarrangeras av Scensverige och Svenska ASSITEJ. Alla våra medlemmar erbjuds att komma med förslag på föreställningar.

Nästa Swedstage äger rum 18-20 oktober 2020 i Stockholm.

Anmäl din föreställning här!