Swedstage

Swedstage 2020 blev Swedstage Online

Den första Swedstage arrangerades 2012 med syfte att presentera och uppleva det bästa av svensk scenkonst för barn, ungdomar och vuxna. Vartannat år presenterar vi exklusivt utvalda svenska föreställningar, som kan turnera och är tillgängliga för en internationell publik.
Den 9 november 2020 presenterades en digital version av Swedstage med utvalda produktioner, intervjuer och panelsamtal. Se allt material på Swedstage.se

Swedstage arrangeras av Svenska ASSITEJ och Scensverige.