Swedstage

Swedstage 2020 blir Swedstage Online

Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur den pågående pandemin kommer att utvecklas har Scensverige och Svenska ASSITEJ beslutat att ställa in Swedstage 2020 i den form vi är vana vid. Rådande omständigheter gör det svårt att arrangera internationella festivaler. 

Istället kommer vi att arrangera ett digitalt showcaseprogram i november: Swedstage Online. Där kommer vi att visa på bredden i den svenska scenkonsten genom ett antal korta klipp ur aktuella utvalda produktioner, samt samtal. Ett fysiskt Swedstage arrangeras 2021, mer info kommer att publiceras framöver om detta.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss på
info@scensverige.se
info@assistej.se