Film: Tal till relationen

Scensverige presenterar: Tal till relationen

PRESSMEDELANDE
Scensverige presenterar: Ett annorlunda tal till nationen!

Världens ledare har under våren hållit mängder av tal till sina nationer. Om mod, kämparglöd, medmänsklighet och tillförsikt i rådande kristider. Scensveriges medlemmar har tillsammans spelat in sitt eget tal, med ett annat perspektiv – ett tal till relationen. 

I april gav Scenverige dramatikerna Ebba Petrén och Alexandra Loonin i uppdrag att skriva ett tal till nationen – ett sånt som politiska ledare håller i kristider. För vi genomgår en kris och vilka skulle bäst kunna formulera ”häret” och ”nuet” om inte konstnärerna, vars jobb varje dag är att se och beskriva vår samtid. Ebba och Alexandra beslöt sig för att under en veckas tid endast kommunicera via chatt, för att fokusera samtalet och hitta kärnan i den tid och stämning vi befinner oss i. Konversationen blev grunden till talet, som visade sig inte bli till nationen utan till RELATIONEN. 

Talet skickades ut till Scensveriges medlemmar som i sin tur har tolkat det på sina olika håll, och sedan klippts ihop. Det är ett tidsdokument och en blick på det där som sker i det fördolda, bortom siffror och statistik – om fysisk distansering, om konst och kultur, rädslor och vardagen som pågår. 

– Det är så ofta vi i branschen pratar och skriver budskap och manifest om hur viktigt det är med scenkonst, teater, konst, kultur. Jag ville undersöka om det istället går att skriva en sorts tal som i sig självt är konst. Jag tycker dramatikerna har skrivit en helt fantastisk text, som går att lyssna på och läsa om och om igen. Den är både abstrakt och konkret, och väldigt allmänmänsklig. Att så många av våra medlemmar ville vara med och spela in ljud och film på egen hand ger filmen en väldigt berörande kvalitet och vi är så glada för deras insatser och engagemang. Att göra något gemensamt trots att vi inte kan ses känns väldigt speciellt i denna tid, säger Ulricha Johnson, Scensveriges verksamhetschef.

Länk till filmen på Vimeo

Watch the speech with English subtitles