Creative Force

Creative Force

Creative Force är ett stöd för svenska kulturaktörer som samarbetar internationellt för exempelvis demokratiutveckling. Stödet administreras av Svenska institutet och kan sökas två gånger per år, både för förberedelse och genomförande. 
Scensverige har varit del av ett antal olika Creative Forceprojekt – just nu deltar vi i en samverkan med kulturaktörer i Tbilisi, Georgien. Projektet handlar om att belysa livsvillkor för queera och transpersoner i Georgien – Reflecting Trans Identity.