Stolt scenkonst

Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv, i Sverige och internationellt.


Läs om Stolt Scenkonst på Parkteatern 2019 här!

Se hela programmet här

Under 2019 arrangerar Scensverige tillsammans med sina medlemmar scenkonst med HBTQ+perspektiv på flera platser i samband med lokala pridefestivaler och kulturfestivaler runt om i landet.

Stockholm: Stolt Scenkonst i samarbete med Parkteatern 31 juli – 2 aug
Malmö: Stolt Scenkonst på Dansstationen 14 – 16 juni

Stolt scenkonst är ett nätverk som bildades under Växjö Pride 2017. Nätverket består idag av initiativtagarna Scensverige, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater och West Pride.

International Theatre Institute världskongress i Segovia 2017 bildades en arbetsgrupp som ska arbeta globalt med HBTQ+frågor inom scenkonsten. Gruppen kommer att samarbeta med ITI:s olika kommittéer, bl.a Action Committee for Artists Rights. Syftet är att jobba optimistiskt med att stärka, inspirera, lyfta och uppmuntra de skapare av queer scenkonst och/eller identifierar sig som HBTQ+.

Vi jobbar ständigt med att utveckla nya samarbeten och tillfällen att verka. Tillsammans ska vi tillgängliggöra queer scenkonst i hela landet, och internationellt.

Vision
Stolt scenkonsts vision är att scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst.

Mission
Stolt scenkonsts mission är att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+ perspektiv.

Detta ska åstadkommas genom att vara en plattform för att inspirera och stärka varandra, utmana våra egna normer och den rådande maktordningen samt ge tillfälle att utvecklas tillsammans. Under pridefestivaler, i scenkonstsalonger och på mötesplatser lyfts scenkonst med HBTQ+ perspektiv. Stolt scenkonst ska fira det engagemang och den queerhet som redan finns.


Mål

  • Stolt scenkonst ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen.
  • Stolt scenkonst ska underlätta spridning av och synliggöra scenkonst med HBTQ+ perspektiv.
  • Stolt scenkonst ska verka för att scenkonst har en självklar plats inom queera community.
  • Stolt scenkonst ska bidra till fördjupning och komplexitet inom det egna fältet

Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQ+ perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonst namn?
Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn, så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQ+ perspektiv inom scenkonsten.