Nätverket Stolt scenkonst

Baba Karam - Konstgruppen Ful, Stolt scenkonst 2021. Foto: Jenny Baumgartner

Detta är Stolt scenkonst

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQIA-perspektiv i Sverige och internationellt. 

Nätverket bildades under av Scensverige under Växjö Pride 2017 och består idag av Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern, Kulturhuset Stadsteatern Parkteatern, Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern i Umeå, Smålands Musik & Teater, Norrdans, Östgötateatern/Ung Scen Öst, Kungliga Operan/Unga på Operan, MDT, West Pride, Teater Västernorrland, Dansinitiativet i Luleå, Reginateatern i Uppsala, Västerbottensteatern, kvalitetsteatern, KulturUngdom, Dance Remainings, Regionteater Väst, Carl Olof Berg, Sindri Runudde, Carolina Frände, Teater Dictat, Stationsteatern, Man Must Sing, ilDance, Daysury Valencia, Producentbyrån, Ethan Sammons Ericsson, Bibu och Donna Donna Teater.

Vision
Att scenkonst med queera perspektiv ska ha en given plats på repertoaren och att queera scenkonstnärer får utvecklas.

Mål
Att vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen, underlätta nya samarbeten samt verka för en självklar plats för scenkonsten inom queera communities. 

International Theatre Institute världskongress i Segovia 2017 initierade Scensverige ITI Proud Performing Arts Workgroup and Network, som arbetar globalt med HBTQIA-frågor inom scenkonsten. Gruppen samarbetar med bl.a ITI Action Committee for Artists Rights och Freemuse Global Action. Syftet är att jobba optimistiskt med att stärka, inspirera och lyfta queera skapare av scenkonst samt vara ett stöd för organisationer som vill arbeta aktivt med dessa perspektiv.

Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt Scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQIA-perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn?
Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn, så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQIA-perspektiv inom scenkonsten.

Nästa Stolt Scenkonst-festival i Stockholm sker i augusti under v.35, i samband med Swedstage, Stockholm Fringe Festival och World Fringe Congress.

Kontakt: stoltscenkonst@scensverige.se


Stolt scenkonst i Stockholm 2023
Stolt scenkonst i Malmö 2023
Stolt scenkonst i Stockholm 2022
Stolt scenkonst i Stockholm 2021
Stolt scenkonst i Stockholm 2020
Stolt scenkonst i Stockholm 2019
Stolt scenkonst i Stockholm 2018
i Göteborg 2018
i Malmö 2018
i övriga städer 2018
Stolt scenkonst-nätverket bildas 2017