Stolt scenkonst

Fira, främja och fördjupa queer scenkonst

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv – i Sverige och internationellt.

Nätverket bildades under Växjö Pride 2017 och består idag av initiativtagarna Scensverige, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater, Norrdans, Östgötateatern, Unga på Operan och West Pride.

Vision
Scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst.

Mission
Att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+ perspektiv.

Mål

  • Vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen.
  • Underlätta spridning av och synliggöra scenkonst med HBTQ+ perspektiv.
  • Verka för att scenkonst har en självklar plats inom queera communities.
  • Bidra till fördjupning och komplexitet inom det egna fältet

International Theatre Institute världskongress i Segovia 2017 bildades en arbetsgrupp som ska arbeta globalt med HBTQ+frågor inom scenkonsten. Gruppen kommer att samarbeta med ITI:s olika kommittéer, bl.a Action Committee for Artists Rights. Syftet är att jobba optimistiskt med att stärka, inspirera, lyfta och uppmuntra de skapare av queer scenkonst och/eller identifierar sig som HBTQ+.

Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt Scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQ+ perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn?
Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn, så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQ+ perspektiv inom scenkonsten.