Stolt scenkonst

Med anledning av Corona-pandemin skjuts Stolt scenkonst på Stockholm Pride i samarbete med Parkteatern (en del av Kulturhuset Stadsteatern) upp till senare tillfälle under året. Läs pressmeddelande här.

Stolt scenkonst på MDT den 29 juli!

Vi är väldigt glada att vi kunde presentera Stolt scenkonst på MDT den 29 juli, en queer danskväll för de som befann sig i Stockholm då Pride-festivalen skulle ha pågått.

Stolt scenkonst på MDT görs med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad.

StM av och med Ofelia Jarl Ortega, 29 juli kl 17.30 och 20.30
I StM är gränsen mellan performer och åskådare inte en skiljelinje utan en öppning. Här är gränslandet en ömsesidig plats för att tala om det undflyende. Det är en plats som pulserar, ger vika och ger betraktarens blick en kropp.

StM är ett solo och det senaste verket i en serie där Ofelia Jarl Ortega undersöker blickens dramaturgi som koreografiskt material, och där dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet. I StM närmar hon sig ämnet från den singulära kroppen, och bekräftar blickens potential som maktverktyg.

Galdr av och med Marcus Baldemar, 29 juli kl 16.00 och 19.00
I det förkristna Norden trodde vikingarna på många gudar och magi. Denna magi kallades sejd. I sejden ingick galdern; en magisk sång eller ett mässande. En del tror att dessa sånger sjöngs i falsett då ordet “gala” är besläktat med galdr. Andra tror att galdern mässades i låga, nästan ohörbara toner.

Vissa tror att dessa galdrar användes till exempel i strid för att försvaga fiendens svärd och sänka deras sköldar, men också för att hjälpa vid barnafödande.

Det finns många teorier om vikingen och hens liv, men det är väldigt lite vi kan veta med säkerhet. Kristendomens intåg, som så många andra gånger, innebar ett noggrant, blodigt och effektivt raderande av historia och kultur. Det forskare och experter verkar vara enade i är att sejdaren i första hand var en kvinna. De icke-kvinnor som utövade magi dömdes ut som ergi. Ergi kan översättas till “omanlig” och “sexuellt skamlig”.

Samtidigt var Oden; allfadern, krigets, de dödas men också poesins gud, den störste sejdaren. Hen mästrade 18 kraftfulla galdrar och hen kunde byta skepnad. Oden är den som erfar och erfarenheten själv. Hen är subjektet och objektet, den som ger och den som tar emot. Hen har många namn: Svidur, den som bränner. Svidrir, den som bränns. Göt, den som ejakulerar. Jalk, den kastrerade. Ofnir, initiativtagaren. Sváfnir, den som avslutar. Tveggi, den som är två. Triggi, den som är tre. Fjolnir, den som är många.

“I’d rather be beautiful than male” (Marc Aguhar)

“I am the eternal seeker of wisdom

Because I’d rather be wise than male

I remain tender and soft

Because I’d rather be soft than male”

(Text from the performance, written by Marcus Baldemar, inspired by artist Marc Aguhar)

——————————————————————-

Detta är Stolt scenkonst

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv – i Sverige och internationellt.

Nätverket bildades under Växjö Pride 2017 och består idag av initiativtagarna Scensverige, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Dansstationen i Malmö, Riksteatern, Folkteatern Gävleborg, Unga Klara, Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Norrlandsoperan, Ögonblicksteatern, Smålands Musik & Teater, Norrdans, Östgötateatern, Unga på Operan, MDT, Stockholms Stadsteater Parkteatern och West Pride.

Vision
Scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst.

Mission
Att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+ perspektiv.

Mål

  • Vara en plattform för erfarenhetsutbyte inom branschen.
  • Underlätta spridning av och synliggöra scenkonst med HBTQ+ perspektiv.
  • Verka för att scenkonst har en självklar plats inom queera communities.
  • Bidra till fördjupning och komplexitet inom det egna fältet

International Theatre Institute världskongress i Segovia 2017 bildades en arbetsgrupp som ska arbeta globalt med HBTQ+frågor inom scenkonsten. Gruppen kommer att samarbeta med ITI:s olika kommittéer, bl.a Action Committee for Artists Rights. Syftet är att jobba optimistiskt med att stärka, inspirera, lyfta och uppmuntra de skapare av queer scenkonst och/eller identifierar sig som HBTQ+.

Vem kan bli medlem i Stolt Scenkonst?
Producerande eller arrangerade organisationer som vill bidra till Stolt Scenkonsts mål och som aktivt jobbar med HBTQ+ perspektiv kan bli medlemmar. Ni blir medlem i nätverket genom att antingen delta i en nätverksträff eller genom att medverka som arrangörer under ramen för Stolt Scenkonst.

Vem kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn?
Organisationer som av olika anledningar inte kan bli medlemmar i nätverket kan arrangera evenemang i Stolt Scenkonsts namn, så länge som de bjuder in minst en aktör från nätverket samt evenemanget lyfter HBTQ+ perspektiv inom scenkonsten.