Scensverige 70 år!

Den 15 juni 2021 fyller Scensverige 70 år! Följ med oss på jakt genom vårt arkiv.
Tidslinjen uppdateras löpande under hela året.

Tidslinje

1951
Svenska ITI-rådet bildas
Svenska ITI-rådet bildas

Svenska ITI-rådet konstituerades den 15 juni 1951 vid ett sammanträde i Drottningholms Teatermuseums bibliotek, Linnégatan 7 i Stockholm.

 

Bakgrunden till detta möte var att det på Unescos generalkonferens 1946 presenterades ett förslag till ett internationellt teaterinstitut som sedan antogs på ett konstituerande möte i Prag 1948.  Bakgrunden var behovet av samarbete och internationella kontakter efter kriget i ett icke-politiskt, icke-kommersiellt nätverk. Läs mer om starten.

1963
Teaterns utbildningsråd bildas

1963 bildades Teaterns utbildningsråd av Teatrarnas Riksförbund, Svenska Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet. Rådets främsta uppgift blev att driva fram etableringen av de statliga scenskolorna,  Operahögskolan och Dramatiska Institutet. 1972 upplöstes detta råd och ersattes med unionens utbildningsutskott som branschens gemensamma organ för utbildningsfrågor.

Scensverige har än idag en aktiv utbildningskommitté som du kan läsa mer om här.

1968
Månadens premiärer kom ut med sitt första nummer
Månadens premiärer kom ut med sitt första nummer

I september 1968 kom första numret av Månadens premiärer ut, en publikation som samlade alla teaterpremiärer varje månad. Från och med 2007 publiceras information om månadens premiärer inom scenkonst i Sverige via Scendatabasen. 

1985
Danskommittén bildas

Unionen bildade 1985 en danssektion som ett samarbetsorgan för svensk danskonst. Sektionen bestod av unionens medlemmar med dans på sitt verksamhetsområde. Initiativtagare var bl a Jan Zetterberg och Lena Malmsjö. 1987 bytte sektionen namn till Svensk Danskommitté. 

1986-1988 hade danskommittén ett eget pedagogiskt utskott men har sedan ingått i unionens utbildningsutskott.

1993
Den första teaterbiennalen hålls i Stockholm 20-23 maj
Den första teaterbiennalen hålls i Stockholm 20-23 maj

Som värdteatrar och samarrangörer denna första biennal var Dramaten, Stockholms Stadsteater och Södra Teatern. På seminarierna dryftades bl a Finns det idag intresse för att skriva dramatik för unga? och Kulturpolitiken vid skiljevägen? Läs mer här om medverkande föreställningar.

1998
Den första dansbiennalen hålls
Den första dansbiennalen hålls

Den första Dansbiennalen omfattade tre dagar och ägde rum på Riksteatern och på Dansens Hus 5-7 november 1998. Se lista över medverkande produktioner.

2012
Första Swedstage arrangeras
Första Swedstage arrangeras

Den första Swedstage arrangerades 2012 med syfte att presentera och uppleva det bästa av svensk scenkonst för barn, ungdomar och vuxna. Vartannat år presenterar vi exklusivt utvalda svenska föreställningar, som kan turnera och är tillgängliga för en internationell publik. Läs mer om Swedstage här och se vilka föreställningar som har medverkat under åren.

2013
Den första Scenkonstbiennalen arrangeras
Den första Scenkonstbiennalen arrangeras

Första Scenkonstbiennalen hålls i 21-26 maj i Jönköping. Efter 10 teaterbiennaler och fem dansbiennaler slås det samman till en biennal tillägnad scenkonst. Värdteater var Smålands Musik & Teater. Läs mer om biennalerna som arrangerats mellan 2013-2019 här.

2017
Nätverket Stolt Scenkonst bildas
Nätverket Stolt Scenkonst bildas

Stolt Scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst med HBTQ+perspektiv – i Sverige och internationellt. Nätverket bildades 2017 under Växjö Pride med visionen att scenkonst med HBTQ+ perspektiv ska ha en självklar plats i repertoaren. Alla, oavsett geografisk hemvist, ska ha möjlighet att ta del av queer scenkonst. Läs mer om nätverket här.

2021