Utlysningar, Open Calls och stöd att söka

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang med anledning av pandemin, Kulturrådet

Krisstödet kan sökas för inställda och uppskjutna kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar
25 februari – 16 mars