Utlysningar, Open Calls och stöd att söka

Aktuella utlysningar inom teater, Konstnärsnämnden

Arbetsstipendium
Söks för din egna konstnärliga verksamhet, för utveckling och fördjupning.
Sista ansökningsdag TEATER 14 april

Resebidrag
Söks för resor till utlandet på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning.Delas ut 4 ggr/år. Sista ansökningsdag 29 april

Internationellt utbyte 

Söks om du har en inbjudan till utlandet ex. till en festival, gästspel eller workshop, eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete.
Delas ut 4 ggr/år.
Sista ansökningsdag 29 april

Läs mer om alla stipendier och bidrag  och se alla ansökningstider