Open Calls

VIIRUS GUEST: Open call 2020–2022

Deadline för ansökan är 27.2.2020.

Viirus GUEST gästspelsprogram startade hösten 2017 i Viirus nya lokaler på Busholmen. Under åren 2017-2019 har den kuraterade repertoaren haft över 30 förverkligade produktioner. Syftet med Viirus GUEST repertoar är att berika Teater Viirus och Busholmens konst- och kulturutbud samt att erbjuda lediga utrymmen till andra aktörer inom kulturbranschen.

Open call-ansökningarna lediganslås två gånger om året och samtliga gästspel är hyresbaserade, vilket innebär att den gästande aktören erlägger en skälig hyra för utrymmet och erhåller i sin tur biljettintäkterna i sin helhet. Till exempel så är hyran för Stora salen 7 095 € + moms 24 % per månad. Hyran för Studio 1 är 1 098 € + moms 24 % per månad och Galleriets veckopris är 500€ + moms 24%. Priserna justeras enligt hyreslängden och till priset tillkommer vid behov en biljettförsäljningsavgift. Av ekonomiska skäl kan Viirus för tillfället inte göra
samarbetsproduktioner.
I priset ingår en tillgänglig teaterteknik som begränsas enligt behoven för den enskilda besökaren och husets egna produktioner. I Studio 1 ingår alltid ett teatertekniskt grundset. Dessutom ingår teknisk hjälp och konsultation vid bygge och nedmontering samt vid stand-by problem. I priset ingår också marknadsföring via Viirus egna kanaler (sociala medier, tryckmaterial, pressmeddelande och nyhetsbrev), städning samt allmän produktionshjälp.

TIDPUNKT OCH ANSÖKNINGSPROCESSEN

Ansökan för Stora salen riktar sig i första hand till produktioner för våren 2021 och 2022. Ansökan för de övriga utrymmena (Studio 1, Amfi, Galleriet) för produktioner under hösten 2020 samt år 2021 och 2022. Viirus Stora sal har lediga tider i april-juli. Gästspel och repetitioner i de övriga utrymmena är möjliga året om.

Vi strävar efter att besvara samtliga ansökningar inom två månader efter deadline för ansökan. Beslutet om repertoarval fattas av teaterns konstnärliga kollektiv i samarbete med programproducenten.

Ansökan ska innehålla en kort projektplan och information om arbetsgruppens sammansättning. Tekniska detaljer och övriga behov (t.ex. antal läktarplatser) samt önskad hyrestidpunkt bör också framgå. Till ansökan kan bifogas även annan information som bidrar till att klargöra vilken typ av projekt som avses.
Vi ber alltid ansökanden att skicka in en inspelning ifall det är frågan om en färdig produktion.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten

UTRYMMENAS ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET OCH TEKNISK INFORMATION

Produktionsbesluten för STORA SALEN görs vanligtvis 9 månader före produktionstidpunkten och utom dagsevenemang så är hyrestiden för produktioner i Stora salen minst 1 vecka. Salen lämpas sig för teater, dans, cirkus, konserter samt andra evenemang.
Teknisk information: 350 m2, bredd 15,7 m, längd 19,8 m. Rigghöjden 5,2 m.
Max 150 sittplatser med läktare på podier. Salens publikkapacitet utan läktare är max 300 ståplatser. Möjligt att köra med stor paketbil intill backstage (höjd max 2,7 m). Ljus- och ljudteknik är tillgänglig enligt avtal (till exempel vanliga scenstrålkastare, rörliga och statiska led-strålkastare samt ljudsystem). Salen har även utskänkningslov.

STUDIO 1 lämpar sig för mindre, intimare föreställningar, som experimentell plattform eller laboratorium och som en plats för scenkonstnärlig utforskarglädje!
Utrymmet lämpar sig inte för föreställningar som behöver stort tomt golvutrymme.
Teknisk information: 58 m2, bredd 5,8 m, längd 10 m, Rigghöjden 2,9 m. Vanliga scenstrålkastare, basljudsystem (left-right), i taket ungefär 1×1 m grid, riggning 100kg/m2. Publikmängd max 30 sittplatser. I studion finns låsbara skåp.

GALLERIET lämpar sig för mindre konserter, seminarier, klubbar, performance-tillställningar, workshopar och andra tekniskt lätta evenemang elle föreställningar med kort spelperiod (1-2 föreställningar). Det går inte att bygga läktare i Galleriet och i utrymmet finns ingen takrigg.
Teknisk information: 115 m2. Aula- och gallerirummet har stora fönster rakt mot Medelhavsgatan. Teknik enligt överenskommelse. Modifierbart möblemang. I lokalen är den totala publikkapaciteten 80 platser fördelat på sitt- och ståplatser. I galleriet finns tillgång till barförsäljning.

AMFITEATERN Lämpar sig och begränsas enligt Busholmens väder och vind.
Teknisk information: utescen, halvcirkelformad. Scenens storlek 16 m2, läktaren 100 m2, publikmängd max 150 sittplatser. Utescenen har ej fast teknik. Eluttag (3x32A). Förbindelserna till teatern är utmärkta. Spårvagn nr. 9 stannar rakt utanför Viirus och spårvagnarna 6T, 7 och 8 på ca 300 meters avstånd. Gräsvikens metrostation ligger på 5 minuters promenadavstånd.

VAD SÖKER VI?

Till Viirus GUEST gästspelsprogram önskar vi konstnärligt högklassiga och professionella produktioner som fascinerar och intresserar båda vår teater och publiken. Vi lägger speciell vikt vid följande faktorer:

• Produktioner som utmanar vedertagna konventioner eller på annat sätt är nya, överraskande och intressanta
• Urpremiärer, inhemska premiärer eller produktioner som inte har visats i Helsingfors tidigare
• Projekt och produktioner som främjar språklig och kulturell mångfald och/eller som behandlar jämlikhetsfrågor
• Produktioner eller produktionsprocesser som aktiverar områdets invånare
• Finansiellt och produktionsmässigt välplanerade projekt.

Frågor gällande ansökningarna och lokalerna riktas via mejl till programproducent Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi

Observera att Viirus utöver det kuraterade Viirus GUEST-programmet också hyr ut teaterlokalerna både för kortvariga och långvariga utrymmesbehov, t.ex. repetitioner, workshops, seminarier, konserter, filminspelningar, utställningar och diskussioner. Förfrågningar behandlas fortlöpande, kontakta programproducent Mirkka Maikola för närmare information (+358 505437841, mirkka.maikola@viirus.fi).


Sök produktionsresidens på Konstverket 2020!

DEADLINE 2 mars 
Konstverket utlyser produktionsresidens för professionella konstnärer inom bild, form och scenkonst. Residenset vänder sig till konstnärer och/eller projekt som vill utforska de möjligheter till interdisciplinära samarbeten och praktiker som Konstverket kan erbjuda.Residenset omfattar fri tillgång till produktionsrum i form av:
–       Projektateljé juli – aug
–       Blackbox 20 juli – 2 aug
–       Möjlighet att arbeta i dansstudio under perioden 1 juli – 2 aug
–       Möjlighet att arbeta i två av produktionshusets specialutrustade verkstäder under hela residensperioden juli-augusti
–       Tillgång till mötesrum, kontorsplats och övriga gemensamma utrymmen.
–       Rådgivning
–       20.000kr som kan gå till produktionsmaterial, curator/dramaturg, handledning i verkstäderna mm

Konstverket erbjuder även viss teknisk utrustning och personal på plats, samt möjlighet att presentera arbete för publik i början av september i samband med vårt Öppet hus/Festival. Arvoden, rese- eller boendekostnader ingår inte i residenset. 

Ansökan: Projektbeskrivning där det framgår hur projektet förhåller sig till Konstverket som plats samt hur ni avser använda de olika lokalerna, max 1 A4. Kortfattad CV/biografi för sökande konstnär/-er.
Urval: En referensgrupp med utövande konstnärer inom bild-, form- och scenkonstområdet bedömer ansökningarna.
Ansökan skickas till eva.broberg@konst-verket.se senast 2 mars 2020. Besked ges senast vecka 13.
Frågor: kontakta Eva Broberg via mejl eller telefon 0767751122
Mer om Konstverket
Konstverket är ett produktionshus för samtida konst i Stockholm, grundat av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV. Här arbetar yrkesverksamma scenkonstnärer, bildkonstnärer, formgivare och konsthantverkare. Våra lokaler på 3700 m2 omfattar flera olika produktionsrum, kontorsplatser och mötesytor.
För mer information om vad som händer i huset se www.konstverket.se 

Produktionsrummen
Black box – 266 m2
Två dansstudios – 74 m2 / 132 m2
Ateljéplats – Monumental och projektateljé 
Betong – Formtagning, gjutning och slipning 
Brons – Gjutning, formtagning och vaxbearbetning 
Grafik – Högtryck, djuptryck, litografi och offset  
Keramik/Emalj – Mindre keramikverkstad med ugn för emaljarbetenMetall – Allmän metallverkstad 
Print – Analogt och digitalt fotolabb 
Screen – Screenverkstad med tryckrum för papper och textil  
Textil – Färgeri och sömnad Trä – Allmän träverkstad 

Konstnärernas Kollektivverkstad – Konstproduktion sedan 1969
Konstnärernas Kollektivverkstad erbjuder mycket goda möjligheter till konstproduktion i ett större antal specialutformade ateljéer och verkstäder. Här finns också förutsättningar att arbeta med monumentala konstverk för offentlig miljö. Den ideella föreningen välkomnar alla yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bli medlemmar. 

SITE – Kraftverket för professionella dans och scenkonstnärer. SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans. Verksamheten omfattar utöver produktionslokaler även rådgivning, residens och samarbetsprojekt kring mentorskap i konstnärliga processer.
SITE Sweden │ Mårbackagatan 11 │ Hus H │ 123 43 Farstawww.sitesweden.se │ info@sitesweden.se

Utlysning – Dansresidens

Rum för Dans kan i juni erbjuda två sökbara arbets-residens i Halland!

Varberg 1-12 juni:

Residenset görs i samarbete med Teater Halland och arbetslokaler finns i deras teaterhus i Varberg. Residenset är öppet för sökande som vill påbörja ett arbete, eller som befinner sig i en arbetsprocess.

I residenset ingår:

  • Boende för tre personer i Varberg i teaterns gästlägenheter, en 2-rummare & en 1-rummare.
  • Produktionsmedel på 35 tkr.
  • Blackbox 15 x 15 m med trägolv, dansmatta yta 14 x 8 m.
  • Tillgång till viss teknik efter överenskommelse.
  • Resestöd för resa till Varberg utgår med max 1500 kr/person.

Betalning sker mot faktura efter avslutat residens. Har man inte möjlighet att fakturera själv, måste en faktureringstjänst anlitas.


Kungsbacka 22 juni – 3 juli:

Residenset vänder sig till koreograf/ kompani som är i arbete med ett verk och kommit så långt att man vill pröva sceniska och tekniska idéer eller som arbetar mot en inplanerad premiär.

I residenset ingår:

  • Tillgång till Kungsbacka Teaters scen med befintlig teknik och viss tillgång till dansstudio med speglar.
  • Visst stöd av teknisk personal efter överenskommelse
  • produktionsmedel på 35 tkr.
  • Det ingår inte boende, men utlägg för boendeutgifter kan sökas mot uppvisande av kopia på kvitto alternativt kontrakt upp till 10 000 kronor som utbetalas mot faktura.
  • Resestöd för resa till Kungsbacka utgår med max 1500 kr/person.

Betalning sker mot faktura efter avslutat residens. Har man inte möjlighet att fakturera själv, måste en faktureringstjänst anlitas.

Vem kan söka:

Du som är professionellt verksam danskonstnär i Sverige kan söka. Du är välkommen att bjuda in andra danskonstnärer, ljussättare, kompositörer, dramaturger, musiker med flera. Dessa behöver inte vara verksamma i Sverige.

Så här söker du:

Beskriv kort vad du vill arbeta med, var du befinner dig i processen och vilka som ska medverka i residenset. Skicka gärna med länk till tidigare arbeten eller material från pågående repetitioner.

Efter avslutat residens vill vi göra en utvärdering tillsammans med dig. Vi vill att du också skriver en redogörelse för arbetet under residenset.

Vi vill ha din ansökan senast den 11 mars. Beslut om vem som får residenset meddelas senast 2 april. Maila din ansökan till rumfordans@regionhalland.se

När du skickar in ansökan behandlas därmed dina personuppgifter. För information om hur vi hanterar personuppgifter läs vårt integritetsmeddelande.

Har du frågor kontakta producent Marie Jönsson, marie.e.jonsson@regionhalland.se 0705 424531.


HIGH FEST International Performing Arts Festival  

Main festival in the countries of the former USSR (outside of Moscow)

1 – 8 October 2020 / Yerevan, Armenia

 (Seventeen Edition)

Application deadline – March 15th, 2020

We are pleased to inform, that the HIGH FEST International Performing Arts Festival welcomes performing arts companies and artists to present their productions in all genres of performing arts including theatre (drama, comedy, mime, movement, circus, street performances, puppet/marionette, fingers theatre, visual etc.), dance (contemporary, modern ballet, folk, classic etc.), music (opera, classical, musical, contemporary, jazz, folk etc) and other forms of performing arts.

Here are ourProgrammes, which will be held in the framework of the Festival: 

*Main program
*Fringe Program

*ARMS FEST – Armenian International Student and Youth Program;

Note!!! If your work is out of the format of the festival or the deadline has already passed, we can offer you to participate at the Fringe Program which means you take care of all your expenses (including travel, accommodation, meals, technical costs, venue rent) and pay the participation fee (200 Euro).  The Organizing Committee provides to/from airport local transport, marketing and publicity costs, as well as free access to all performances and connected events.

If you are interested in participating at the HIGH FEST 2020, please read carefully the information here: https://scensverige.se/wp-content/uploads/2019/12/Application-form.pdf, and send the application form and the info pack before the March 15th 2020 to the following address:

HIGH FEST International Performing Arts Festival
Yerevan State Institute of Theatre and Cinema
Amiryan 26
Yerevan 0002
Armenia


West End Stage

West End Stage is a week-long course that runs for 3 weeks in August every year. It takes place at the Guildhall School of Music and Drama; this world renowned theatre school is based in Barbican, central London and welcomes over 1000 young people from all over the world every summer.

This year’s dates are:
Monday 10th- Sunday 16th August
Monday 17th- Sunday 23rd August
Monday 24th- Sunday 30th August

The course fee, which includes:

·      Tuition by West End professionals
·      Daily West End masterclasses
·      A trip to the matinee performance of a West End show
·      A final West End showcase at Her Majesty’s Theatre
·      An official West End Stage t-shirt
is £645.

The accommodation fee, which includes:
·      24/7 chaperoning and safeguarding
·      Seven nights accommodation (from Sunday to Sunday)
·      All meals within that period provided (breakfast, lunch and dinner)
·      Extra West End activities in the evenings and on Saturday
is £495 so £1140 in total. 

Clare, Administration Manager
E: info@westendstage.com
W: www.westendstage.com/

THE ULTIMATE THEATRE SUMMER SCHOOL
BOOKING NOW OPEN!
Accommodation available
View our ONLINE BROCHURE HERE!
Watch what you get up to HERE!