Ta hand om dig!


Read the report Take care of yourself – A report on Mental health and self-leadership within the performing arts here!

Projektet “Ta hand om dig!” är genomfört under 2022 och 2023 med projektbidrag för branschfrämjande insatser efter pandemin från Kulturrådet. Förutom denna rapport har Scensverige inom projektet arrangerat föreläsningar i bl a stresshantering, självledarskap, minoritetsstress, konflikthantering, NPF-diagnoser på scen och sorgbearbetning efter pandemin. Tillfällena har varit i anslutning till Scensveriges rådsmöte i Götborg och Scenkonstbiennalerna i Västerås och Stockholm. Vi tackar Kulturrådet för förtroendet och möjligheten.

Läs rapporten Ta hand om dig – en rapport om psykisk hälsa och självledarskap inom scenkonsten här!