International Theatre Institute

Scensverige är det svenska ITI kontoret

ITI, International Theatre Institute, bildades 1948 av Unesco och är den största scenkonstorganisationen i världen. Vars uppgift är att främja internationellt utbyte av kunskap och praktik på scenkonstområdet samt att fördjupa förståelsen och öka det skapande samarbetet mellan scenkonstaktörer över gränserna. Inom ITI finns kommittéer och arbetsgrupper som organiserar seminarier, möten och festivaler.

ITIs mål är konstnärliga, humanistiska och utbildande.

ITI har sitt huvudkontor i Shanghai, men har också ett kontor i Unescohuset i Paris.

ITI har ett antal internationella kommittéer och arbetsgrupper.

Läs mer om dessa på ITIs hemsida.

Världsteaterdagen

Varje år firas Världsteaterdagen den 27 mars runt om i världen.
Läs mer

Världsdansdagen

Varje år firas Världsdansdagen den 29 april runt om i världen.
Läs mer


Action Committee for Artist Rights

Vi är extra engagerade i ITIs Action Committee for Artist Rights.
Läs mer