International Theatre Institute

Vi är stolta över att vara det svenska ITI-kontoret

Sedan 1951 är vi en del av det världsomspännande nätverket International Theatre Institute (ITI). Det bildades 1948 av Unesco och är idag den största scenkonstorganisationen i världen.

ITIs mål är konstnärliga, humanistiska och utbildande. Syftet är att främja internationellt utbyte av kunskap och praktik inom scenkonsten samt att fördjupa förståelsen och öka skapande samarbete mellan scenkonstaktörer över gränserna.

Organisationen har sitt huvudkontor i Shanghai, men även ett kontor i Unescohuset i Paris. Inom ITI finns ett antal internationella kommittéer och arbetsgrupper som organiserar seminarier, möten och festivaler.

Läs gärna vår verksamhetsrapport för åren 2017-2022 som skapades inför ITI World Congress 2023

Världsteaterdagen 27 mars

Firas varje år runt om i världen. Dagen uppmärksammar det unika i teaterkonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.
Läs mer här och ta del av årets budskap.

Världsdansdagen 29 april

Firas varje år runt om i världen. Dagen uppmärksammar det unika i danskonsten och dess universella roll för människor i alla delar av världen.
Läs mer här och ta del av årets budskap.

Action Committee for Artist Rights

Vi är extra engagerade i ITIs Action Committee for Artist Rights.
Läs mer på ITIs hemsida