Kollegor i kris

Kollegor i kris – I solidaritet med Ukraina

En viktig del av vårt uppdrag är att värna yttrandefrihetsfrågor. Det gör vi bland annat genom att stötta scenkonstnärer som lever i konfliktzoner eller hotas av förtryck och förföljelse. Därför är det av största vikt för oss att nu tydligt visa solidaritet med Ukraina, dess folk och i synnerhet ukrainska scenkonstnärer. Våra tankar finns hos våra kollegor som just nu kämpar för sin sina liv.

Hur kan vi kraftsamla tillsammans med våra medlemmar för att hjälpa på bästa sätt?

Genom vår nya plattform Kollegor i kris försöker vi göra just detta. Avsikten med plattformen är att skärpa vår internationella utblick, med särskilt fokus på scenkonstnärer som lever under hot och förtryck, i det egna landet såväl som i exil.

Scensverige står för dialog, kulturellt utbyte, samverkan, förståelse och fred. Genom Kollegor i kris önskar vi skapa ett digitalt rum för initiativ, länkar, tips och rekommendationer. Vi hoppas att det blir en plattform som komma till användning för medlemmar i Sverige som kan erbjuda resurser, såväl som av scenkonstnärer som befinner sig utanför Sveriges gränser och vill komma hit.

Just nu ser vi över hur vi på bästa sätt kan mobilisera våra krafter och ta hjälp av våra medlemmar för att informera, nå ut och länka samman.

Hör av dig till oss om du har idéer, önskar dela med dig information eller behöver hjälp med att ta en idé eller ett projekt vidare. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa med de verktyg vi har, och i förlängningen komma till undsättning för våra kollegor i kris på följande mailadress:

action@scensverige.se

Den här sidan är under uppbyggnad och fylls succesivt på med mer information.
Kom gärna tillbaka snart!


Gå till handling!

Har du möjlighet att erbjuda arbete, praktikplats, residens eller husrum för en ukrainsk kulturarbetare/scenkonstnär? Anmäl dig hos SWAN (Swedish Artist Residency Network)

Eller anmäl dig som värdorganisation hos Artists at risk.

Händer framöver

Under sommaren händer mycket Ukraina-relaterat på Rikstolvan i Skåne, som tillfälligt förvandlats till en hub för ukrainsk konst och scenkonst. Den 2 juli öppnar utställningen “Ukraina” som visar konst av flera ukrainska konstnärer. Sedan följer ett program under sommarmånaderna fyllt av musik, samtal och readings.

LÄS MER

Användbara länkar

Joboffers, residencies, and more for Performing Arts professionals in exile (Germany)
Stay on stage

ITI Action Commitee for artistic rights (Germany)

Ukrainian Cultural Foundation

Nytt program hos UNESCO för att hjälpa ukrainska konstnärer på flykt
UNESCOS new program for Ukranian artists under threat

Just nu

Årsta Folkets hus söker just nu efter ukrainska skådespelare/scenkonstnärer som befinner sig i Sverige. Maila action@scensverige.se för mer information.

Rikstolvan på Österlen söker efter ukrainska översättare, kulturarbetare och konstnärer som för residens med start i augusti. Maila action@scensverige.se för mer information.

Läsning

Ny svensk satsning på ukrainsk dramatik; Oleg Michajlov
Läs PEN/Opp


Fördjupning

Videoklipp – internationella vittnesmål
Vittnesmål avseende situationen för scenkonstnärer i Sverige och i världen ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Insamlade under Swedstage 2020

Videoklipp – Create or decrease
Inspelat samtal om hot och yttrandefrihet från Swedstage 2020
Mer information om samtalet finns här

Film: Unavailable
av Nikon Romanchenko

Film: No obvious signs
av Alina Gorlova

Film: The world is blue as an orange
av Iryna Tsilik (visas på Rikstolvan 13/7!)