Kollegor i kris

Kollegor i kris – I solidaritet med Ukraina

En viktig del av vårt uppdrag är att värna yttrandefrihetsfrågor. Det gör vi bland annat genom att stötta scenkonstnärer som lever i konfliktzoner eller hotas av förtryck och förföljelse. Därför är det av största vikt för oss att nu tydligt visa solidaritet med Ukraina, dess folk och i synnerhet ukrainska scenkonstnärer. Våra tankar finns hos våra kollegor som just nu kämpar för sin sina liv.

Hur kan vi kraftsamla tillsammans med våra medlemmar för att hjälpa på bästa sätt?

Genom vår nya plattform Kollegor i kris försöker vi göra just detta. Avsikten med plattformen är att skärpa vår internationella utblick, med särskilt fokus på scenkonstnärer som lever under hot och förtryck, i det egna landet såväl som i exil.

Scensverige står för dialog, kulturellt utbyte, samverkan, förståelse och fred. Genom Kollegor i kris önskar vi skapa ett digitalt rum för initiativ, länkar, tips och rekommendationer. Vi hoppas att det blir en plattform som komma till användning för medlemmar i Sverige som kan erbjuda resurser, såväl som av scenkonstnärer som befinner sig utanför Sveriges gränser och vill komma hit.

Just nu ser vi över hur vi på bästa sätt kan mobilisera våra krafter och ta hjälp av våra medlemmar för att informera, nå ut och länka samman.

Hör av dig till oss om du har idéer, önskar dela med dig information eller behöver hjälp med att ta en idé eller ett projekt vidare. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa med de verktyg vi har, och i förlängningen komma till undsättning för våra kollegor i kris på följande mailadress:

action@scensverige.se

Den här sidan är under uppbyggnad och fylls succesivt på med mer information.
Kom gärna tillbaka snart!


Gå till handling!

Har du möjlighet att erbjuda arbete, praktikplats, residens eller husrum för en ukrainsk kulturarbetare/scenkonstnär? Anmäl dig hos SWAN (Swedish Artist Residency Network)

Eller anmäl dig som värdorganisation hos Artists at risk.

Användbara länkar

Jobffers, residencies, and more for Performing Arts professionals in exile (Germany)
Stay on stage

ITI Action Commitee for artistic rights (Germany)

Ukrainian Cultural Foundation

Läsning

Ny svensk satsning på ukrainsk dramatik; Oleg Michajlov
Läs PEN/Opp


Fördjupning

Videoklipp – internationella vittnesmål
Vittnesmål avseende situationen för scenkonstnärer i Sverige och i världen ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Insamlade under Swedstage 2020

Videoklipp – Create or decrease
Inspelat samtal om hot och yttrandefrihet från Swedstage 2020
Mer information om samtalet finns här

Film: Unavailable
av Nikon Romanchenko

Film: No obvious signs
av Alina Gorlova

Film: The world is blue as an orange
av Iryna Tsilik

Kommande händelser

“Checklista för hjälp till våra ukrainska kollegor”
Programpunkt, Scenkonstbiennalen i Västerås
Dag: 8 juni
Tid: 10:00-11:20

“Ryssland på insidan”
Programpunkt, Scenkonstbiennalen i Västerås
Dag: 9 juni
Tid: 15:00-16:39