Kollegor i kris

Kollegor i kris

In English

En viktig del av Scensveriges uppdrag är att värna yttrandefrihetsfrågor. Det gör vi bland annat genom att stötta kulturarbetare och scenkonstnärer som lever i konfliktzoner eller hotas av förtryck och förföljelse. Hur kan vi kraftsamla tillsammans med våra medlemmar för att hjälpa på bästa sätt?

Genom plattformen Kollegor i kris vill vi informera om pågående initiativ och bidra med våra kontaktytor och nätverk till scenkonstnärer tillfälligt eller permanent befinner sig i Sverige. Vi vill främja utbyte av erfarenheter, och bidra till att sprida nyöversatt samtida dramatik från länder där demokratin är hotad. Avsikten är att skärpa vår internationella utblick, med fokus på scenkonstnärer som lever under hot och förtryck, i det egna landet såväl som i Sverige i exil.

Scensverige står för dialog, kulturellt utbyte, samverkan, förståelse och fred. Genom Kollegor i kris önskar vi skapa ett digitalt rum för initiativ, länkar, tips och rekommendationer. Vi hoppas att det blir en plattform som kommer till användning för medlemmar i Sverige som kan erbjuda resurser, såväl som för enskilda scenkonstnärer.

Hör av dig till oss om du har idéer, önskar dela med dig information eller behöver hjälp med att ta en idé eller ett projekt vidare.

action@scensverige.se

Den här sidan fylls succesivt på med mer information.
Kom gärna tillbaka snart!

Kalendarium / Pågående initiativ

Dina val resulterade inte i några evenemang. Ta bort några och försök igen.

Aktuellt

Frizon Göteborg

Nytt samarbetsinitiativ, Frizon Göteborg;
“Konstnärlig frihet är en fundamental del av det vi uppfattar som fungerande demokrati. Just nu inskränks denna frihet runtom i världen i en ökande omfattning. Det handlar om länder där den konstnärliga friheten aldrig har funnits, länder där en repressiv regim har tagit makten och lägger munkavle på konsten, länder där det rasar ett krig som gör allt konstutövande omöjligt. Det handlar om institutioner som censureras, enskilda konstnärer som får yrkesförbud, konstnärer som fängslas, konstnärer som tvingas på flykt.”

Läs hela pressmeddelandet här

Nya ukrainska röster 

Scensverige med Kollegor i kris har gått in ett samarbete med konsthallen Rikstolvan på Österlen, som sedan krigsutbrottet förvandlats till en hub för ukrainsk kultur – och i synnerhet scenkonst. De har bland annat låtit översätta en mängd ukrainsk nyskriven dramatik till svenska, och har även startat en ny residensverksamhet för ukrainska dramatiker. Tillsammans gör Kollegor i kris/Scensverige och Rikstolvan en gemensam satsning för att tillgängliggöra nyskriven ukrainsk dramatik för svenska scener under rubriken Nya röster från Ukraina. 

Läs mer i Kollegor i kris första nyhetsbrev

Är du konstnär och söker residens?
Eller tillhör du en svensk teaterscen som vill starta ett residens, eller har andra resurser att erbjuda?

Are you an artist/culture worker/performance artist looking for a Swedish residency?
Or are you part of a Swedish theatre that would like to start a residency/have other resources to offer?

—> REGISTER HERE WITH ARTISTS AT RISK

Användbara länkar

ITI Action Commitee for artistic rights (Germany)
Ukrainian Cultural Foundation

Nytt program hos UNESCO för att hjälpa ukrainska konstnärer på flykt
UNESCOS new program for Ukranian artists under threat

Joboffers, residences, and more for Performing Arts professionals in exile (Germany)
Stay on stage

 
Fördjupning

Videoklipp – Create or decrease
Inspelat samtal om hot och yttrandefrihet från Swedstage 2020. Mer info om samtalet finns här

Videoklipp – internationella vittnesmål
Vittnesmål avseende situationen för scenkonstnärer i Sverige och i världen ur ett yttrandefrihetsperspektiv. 
Insamlade under Swedstage 2020

Film: Unavailable
av Nikon Romanchenko

Film: No obvious signs
av Alina Gorlova

Film: The world is blue as an orange
av Iryna Tsilik