Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten. 2016 bytte vi namn från Teaterunionen till Scensverige.

Läs mer om oss här

Grattis alla utvalda produktioner till Scenkonstbiennalen 2019!

Scenkonstbiennalen

Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och branschträff.

14-19 maj 2019 står Scenkonst
Västernorrland
som värd.

Swedstage 2018

Has now come to an end and we would like to thank all of the guests and producers that made this years showcase possible.

Next edition will take place in Stockholm 2020.

We hope to see you then!