Om oss

Scensverige arbetar för den svenska scenkonstens utveckling

Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.

Vi har en mångfacetterad verksamhet som rör en rad frågor av gemensamt intresse för scenkonsten: information, dokumentation, utbildning, internationella och nordiska relationer.

Medlemsorganisation

Våra medlemmar är institutioner, organisationer och fria grupper som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller facklig verksamhet inom svensk teater, musikteater eller dans.

Här kan du läsa mer om hur du eller din organisation kan bli medlem hos Scensverige.

Organisation

Scensverige är en ideell förening som styrs av våra medlemmar. Vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. En stor del av verksamheten förutsätter projektbidrag. Verksamheten möjliggörs också i hög grad av medlemmarnas deltagande i arbetet inom styrelsen och i olika arbetsgrupper.

Läs mer om vår organisation här

Kommittéer

Scensverige har två kommittéer som arbetar med kulturpolitik respektive utbildningsfrågor.

Läs mer om våra kommittéer här