Medlemsservice

Scensverige arbetar för den svenska scenkonstens utveckling

Scensverige är en organisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna. Detta genom samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten.

Vi har en mångfacetterad verksamhet som rör en rad frågor av gemensamt intresse för scenkonsten: information, dokumentation, utbildning, internationella och nordiska relationer.

Network for the Nordic Performing Arts

Network for the Nordic Performing Arts består av ITI-centra eller motsvarande strukturer i de nordiska länderna och på Färöarna. Nätverkets uppgift är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på scenkonstens område, initiera samarbeten med gemensamma nordiska intressen samt koordinera de nationella unionernas arbete i internationella scenkonstsammanhang.

Här kan du läsa mer om hur du eller din organisation kan bli medlem hos Scensverige.

Scendatabasen

Scendatabasen innehåller dokumentation av i stort sett all scenkonst i Sverige som producerats sedan 2007. Databasen fungerar även som ett kalendarium över kommande månads premiärer.

Läs mer här!

Material

Under åren har vi producerat ett antal böcker, tidningar, broschyrer och övriga trycksaker. De flesta av publikationerna går att ladda ner direkt som pdf:er, övriga kan beställas kostnadsfritt från vårt kansli.

Läs mer här!