GDPR – Integritetspolicy

Så här hanterar Scensverige personuppgifter.

Allmänt
Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Scenverige, org.nr 802005-9146 med adress Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi?
De personuppgifter vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och branch-/organisationstillhörighet.

Vad är den rättsliga grunden för insamling
I och med att du lämnar personuppgifter till Scensverige registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Scensverige hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Scensverige använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Uppgifterna ges heller aldrig vidare till tredje part.

Ändamål för insamling
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. Tillhandahålla våra tjänster
  2. Kommunicera med dig
  3. Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  4. Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@scensverige.se )

Vilka delar vi dina personuppgifter med
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra organisationer som Scensverige samarbetar med, baserat på berättigat intresse med stöd av intresseavvägning för att kunna erbjuda bättre service i stöd av tjänster och kommunikation.

I det fall det är nödvändigt för att Scensverige ska kunna erbjuda våra tjänster delar Scensverige dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden.

Hur tar du del av den lagrade informationen
Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@scensverige.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du info@scensverige.se med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Scensverige kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter
Har du frågor rörande Scensveriges hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Scensveriges hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

 

Adress: Kaplansbacken 2, 112 24, Stockholm
E-post: info@scensverige.se