Organisation

Medlemmarna styr Scensverige

Vi är en ideell förening och vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Verksamheten möjliggörs i hög grad av medlemmarnas deltagande i styrelsen och olika arbetsgrupper.

I Scensveriges råd ingår representanter för samtliga medlemmar. Varje år välkomnas rådet till ett årsmöte på våren och ett rådsmöte på hösten.

Styrelsen

Ordförande
Petra Brylander – Teaterchef och VD Uppsala stadsteater
Representerar: Svensk Scenkonst

Vice ordförande
Pontus Plaenge – Skådespelare och regissör Östgötateatern, styrelseledamot Fackförbundet scen & film
Representerar: Fackförbundet scen & film

Ledamöter

Minna Krook – Dansare, koreograf, styrelseledamot Fackförbundet scen & film
Representerar: Fackförbundet scen & film

Stefan Hansen – VD Unga Klara
Representerar: Svensk Scenkonst

Niklas Hjulström – Teaterchef Västmanlands Teater
Representerar: Svensk Scenkonst

Daniela Kullman – Dramatiker, projektledare Barn hittar kultur
Representerar: Centrum för dramatik

Isabel Cruz Liljegren – Dramatiker och regissör
Representerar: Sveriges Dramatikerförbund

Nasim Aghili – Regissör och dramatiker
Representerar: Sveriges scenkonstregissörer inom Fackförbundet scen & film

Amy Fee – Verksamhetsledare Danscentrum
Representerar: Danscentrum

Therese Hörnqvist – VD Stockholms improvisationsteater, styrelseledamot Fackförbundet scen & film
Representerar: Fackförbundet scen & film

Rolf S Nielsen – Konstnärlig ledare Mittiprickteatern, vice ordförande Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Birgit Berndt – Danschef Norrlandsoperan
Representerar: Svensk Scenkonst

Hellen Smitterberg – Frilansande programläggare och projektledare, konstnärlig ledare JONK! Scenkonst
Representerar: Fria danslivet

Revisorer
Tommy Nilsson – Auktoriserad revisor Hummelkläppens auktoriserade revisorer
Puma Lagos – Förtroendevald revisor Fackförbundet scen & film
Tomas Nodbrink – Förtroendevald revisor Svensk Scenkonst

Valberedningen
Varje vår håller Scensverige årsmöte. På årsmötet representeras varje medlemsorganisationen av sin rådsmedlem. För att nominera personer till styrelsen kontaktar du valberedningen som består av:

Anna Carlson – Fackförbundet scen & film
Hanna Falk – Det fria dans/cirkusområdet
Maria Hägglund – Svensk Scenkonst
Lena Gustafsson – Det fria teater/operaområdet

Valberedningen nås via valberedningen@scensverige.se