Organisation

Scensverige styrs av våra medlemmar

Scensverige är en ideell förening. Vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. En stor del av verksamheten förutsätter projektbidrag. Verksamheten möjliggörs också i hög grad av medlemmarnas deltagande i arbetet inom styrelsen och i olika arbetsgrupper.

I Scensveriges råd ingår representanter för samtliga medlemmar, utsedda för en mandatperiod på två år. Varje år inbjuds rådet till ett årsmöte på våren och ett rådsmöte på hösten.

Läs vår senaste verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen

Ordförande
Petra Brylander, teaterchef & VD Uppsala stadsteater
Representerar: Svensk Scenkonst

Vice ordförande
Pontus Plaenge, skådespelare & regissör Östgötateatern
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter

Minna Krook, dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Jonas Kahnlund, producent, Blixten & Co
Representerar: Svensk Scenkonst

Niklas Hjulström, teaterchef, Västmanlands Teater
Representerar: Svensk Scenkonst

Robert Jelinek, dramatiker
Representerar: Centrum för dramatik

Birgit Hageby, dramatiker, vice ordförande Sveriges Dramatikerförbund
Representerar: Sveriges Dramatikerförbund

Niclas Turesson, regissör, ordförande i Svenska Regissörsföreningen
Representerar: Svenska Regissörsföreningen

Tove Dahlblom, verksamhetsledare Danscentrum
Representerar: Danscentrum

Therese Hörnqvist, VD Stockholms improvisationsteater
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Rolf S Nielsen, konstnärlig ledare, Mittiprickteatern, vice ordförande, Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Ann-Christin Danhammar, producent, Kungliga Operan/Kungliga Baletten
Representerar: Svensk Scenkonst

Marie Persson Hedenius, dramaturg, Uppsala Stadsteater
Representerar: Uppsala Stadsteater

Adjungerande ledamöter
Anders Öhrn, projektledare, Svenska Institutet
Maria Lewenhaupt, handläggare, Kulturrådet

Styrelsens sekreterare
Ulricha Johnson, verksamhetschef, Scensverige

Revisorer
Tommy Nilsson, autoriserad revisor, Hummelkläppens auktoriserade revisorer
Ulrika Dalenstam, förtroendevald revisor, Teaterförbundet för scen och film
Magdalena Bergfors, förtroendevald revisor, Svensk Scenkonst

Valberedningen

Varje vår håller Scensverige årsmöte. På årsmötet representeras varje medlemsorganisationen av sin rådsmedlem. För att nominera personer till styrelsen kontaktar du valberedningen som består av:

Cecilia Nilsson, Teaterförbundet för scen och film
Danjel Andersson, MDT
Maria Wilson, Svensk Scenkonst

Valberedningen nås via valberedningen@scensverige.se