Organisation

Medlemmarna styr Scensverige

Vi är en ideell förening och vår verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt ett årligt verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Verksamheten möjliggörs i hög grad av medlemmarnas deltagande i styrelsen och olika arbetsgrupper.

I Scensveriges råd ingår representanter för samtliga medlemmar, utsedda för en mandatperiod på två år. Varje år välkomnas rådet till ett årsmöte – ett på våren och ett senare på hösten.

Styrelsen

Ordförande
Petra Brylander – Teaterchef & VD Uppsala stadsteater
Representerar: Svensk Scenkonst

Vice ordförande
Pontus Plaenge – Skådespelare & regissör Östgötateatern
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter

Minna Krook – Dansare, koreograf, styrelseledamot Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Stefan Hansen – VD Unga Klara
Representerar: Svensk Scenkonst

Niklas Hjulström – Teaterchef Västmanlands Teater
Representerar: Svensk Scenkonst

Robert Jelinek – Dramatiker
Representerar: Centrum för dramatik

Birgit Hageby – Dramatiker & vice ordförande Sveriges Dramatikerförbund
Representerar: Sveriges Dramatikerförbund

Niclas Turesson – Regissör & ordförande i Sveriges Scenkonstregissörer
Representerar: Svenska Regissörsföreningen

Tove Dahlblom – Verksamhetsledare Danscentrum Stockholm
Representerar: Danscentrum

Therese Hörnqvist – VD Stockholms improvisationsteater
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Rolf S Nielsen – Konstnärlig ledare Mittiprickteatern, vice ordförande Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Birgit Berndt – Danschef Norrlandsoperan
Representerar: Svensk Scenkonst

Cecilia Suhaid Gustafsson – Konstnärlig ledare Atalante, verksamhetsledare GoldDigger Productions
Representerar: Fria danslivet

Adjungerande ledamöter
Anders Öhrn – Projektledare Svenska Institutet
Maria Lewenhaupt – Handläggare Kulturrådet

Styrelsens sekreterare
Ulricha Johnson – Verksamhetschef Scensverige

Revisorer
Tommy Nilsson – Auktoriserad revisor Hummelkläppens auktoriserade revisorer
Ulrika Dalenstam – Förtroendevald revisor Teaterförbundet för scen och film
Magdalena Bergfors – Förtroendevald revisor Svensk Scenkonst

Valberedningen

Varje vår håller Scensverige årsmöte. På årsmötet representeras varje medlemsorganisationen av sin rådsmedlem. För att nominera personer till styrelsen kontaktar du valberedningen som består av:

Anna Carlson – Teaterförbundet för scen och film
Philip Berlin – Danscentrum Stockholm
Maria Hägglund – Svensk Scenkonst

Valberedningen nås via valberedningen@scensverige.se