Kommittéer

Kulturpolitiska kommittén

Kulturpolitiska kommittén driver kulturpolitiskt påverkansarbete. Kommittén består av de av Scensveriges medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet.

Kulturpolitiska kommittén består av:

Mikael Brännvall – VD Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Stefan Forsberg – Ordförande Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Simon Norrthon, Ordförande Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Mika Romanus – Förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Rolf S. Nielsen – vice ordförande Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Susin Lindblom – Förbundsdirektör Dramatikerförbundet
Representerar Dramatikerförbundet

Maria Rydén – Ordförande Danscentrum
Representerar Danscentrum

Rad-till-en-ny-kulturminister.png

Utbildningskommittén

Scensveriges utbildningskommitté driver frågor gällande konstnärlig utbildning.
Kommittén har som uppdrag att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar.

.Utbildningskommittén utses av Scensveriges råd och består av företrädare för branschen, utbildningarna och fackförbunden inom teater- och dansområdet. Utbildningskommittén bevakar utbildningsområdet i Sverige, initierar olika utbildningar samt ordnar seminarier och debatter i utbildningsfrågor. Utbildningskommittén sammanträder ca. 4 gånger per år.

Utbildningskommitténs uppgifter:

• Att sammanföra olika företrädare för branschen för att bevaka och diskutera utbildningsfrågor inom området.
• Att företräda branschen i utbildningsfrågor gentemot departement och myndigheter.
• Att initiera nya utbildningar på området.
• Att informera nationellt och internationellt om utbildningsfrågor.

Utbildningskommitténs ledamöter 2017-2019

Ordförande

Simon Norrthon, lektor i skådespeleri, Stockholms dramatiska högskola
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter

Kerstin Abrahamsson, dansare/pedagog och ordförande i TF:s dansavdelning
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Catharina Bergil, enhetschef, Scenutbildningarna Högskolan för scen och Musik (utbildning teater)
Representerar: Högskolan för scen och musik, Göteborg

Ditte Bjerg, rektor, Teaterhögskolan Malmö (utbildning teater)
Representerar: Teaterhögskolan Malmö

Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Madeleine Karlsson, lärare i dans, Kungliga Balettskolan
Representerar: Kungliga Balettskolan

Anders Larsson, lärare teaterteknikerprogrammet, Stockholms Dramatiska Högskola, Suppleant Sttf styrelse
Representerar: Sttf

Ulla Lidholm, verksamhetsledare, TeaterAlliansen
Representerar: TeaterAlliansen

Gunilla Hägglund Sjöström, HR-chef Norrlandsoperan
Representerar: Svensk Scenkonst

Christina Molander, prefekt för Institutionen för Scenkonst, lektor i internationell scenkonst vid SKH
Representerar: Stockholms konstnärliga högskola

Jeanette Bolding, utbildningsledare yrkesdansarutbildningen samt pedagogisk koordinator, Balettakademien Stockholm
Representerar: Utbildning dans

Maria Wilson, förbundsjurist, Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Amanda Billberg, koreograf
Representerar: Fria teater-/danslivet