Kommittéer

Vad gör våra kommittéer?

Scensverige har två kommittéer som arbetar med kulturpolitik respektive utbildningsfrågor.

Kulturpolitiska kommittén

Kulturpolitiska kommittén driver kulturpolitiskt påverkansarbete. Kommittén består av de medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet.

Kulturpolitiska kommittén:

Ordförande
Birgitta Svendén – Ordförande Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Ledamöter
Mikael Brännvall – VD Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Simon Norrthon – Ordförande Fackförbundet scen & film
Representerar: Fackförbundet scen & film

Camilla Brown – Förbundsdirektör Fackförbundet scen & film
Representerar: Fackförbundet scen & film

Theodor Ryan – Ordförande Teatercentrum, scenkonstnär Malmö och Gotland
Representerar: Teatercentrum

Susin Lindblom – Förbundsdirektör Dramatikerförbundet
Representerar: Dramatikerförbundet

Anne-Sofie Eriksson – Ordförande Danscentrum Sverige
Representerar: Danscentrum Sverige

Utbildningskommittén

Denna kommitté driver frågor gällande konstnärlig utbildning. Uppdraget är att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar.

Utbildningskommitténs uppgifter:

• Att sammanföra olika företrädare för branschen för att bevaka och diskutera utbildningsfrågor inom området
• Att företräda branschen i utbildningsfrågor gentemot departement och myndigheter
• Att initiera nya utbildningar på området
• Att informera nationellt och internationellt om utbildningsfrågor

Utbildningskommittén

Ordförande
Simon Norrthon – Lektor i skådespeleri Stockholms konstnärliga högskola
Representerar: Fackförbundet scen & film

Ledamöter
Anna Grip – dansare, samordnare CCAP, undervisa bl.a. på SKH
Representerar: Fackförbundet scen & film

Catharina Bergil – Enhetschef Scenutbildningarna Högskolan för scen och Musik
Representerar: Högskolan för scen och musik, Göteborg

Fredrik Haller – Lektor i dramaturgi och utbildningsansvarig för Dramatikerprogrammet, KU – projekt, forskning
Representerar: Teaterhögskolan Malmö

Lovisa Pihl – Verksamhetsledare Angereds teater
Representerar: Teatercentrum

Madeleine Karlsson – Lärare i dans Kungliga Balettskolan
Representerar: Kungliga Balettskolan

Anders Larsson – Anställd som adjunkt i produktionsteknisk samordning på Institutionen för scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola – SKH. Håller i utbildningsfrågor inom Svensk Teaterteknisk Förening – STTF
Representerar: STTF

Anders Frennberg – VD TeaterAlliansen
Representerar: TeaterAlliansen

Gunilla Hägglund Sjöström – HR chef Norrlandsoperan
Representerar: Svensk Scenkonst

Gunilla Thavelin Pettersson – ämneschef scenkonst
Representerar: Stockholms konstnärliga högskola

Jeanette Bolding – Utbildningsledare yrkesdansarutbildningen samt pedagogisk koordinator Balettakademien Stockholm
Representerar: Utbildning dans

Ronald Hallgren – Förhandlare Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Linda Adami – ordförande Danscentrum Stockholm
Representerar: Fria teater-/danslivet