Kommittéer

Vad gör våra kommittéer?

Scensverige har två kommittéer som arbetar med kulturpolitik respektive utbildningsfrågor.

Kulturpolitiska kommittén

Kulturpolitiska kommittén driver kulturpolitiskt påverkansarbete. Kommittén består av de medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare för musikområdet.

Kulturpolitiska kommittén:

Mikael Brännvall – VD Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Stefan Forsberg – Ordförande Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Simon Norrthon – Ordförande Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Mika Romanus – Förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Rolf S. Nielsen – Vice ordförande Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Susin Lindblom – Förbundsdirektör Dramatikerförbundet
Representerar: Dramatikerförbundet

Maria Rydén – Ordförande Danscentrum
Representerar: Danscentrum

Utbildningskommittén

Denna kommitté driver frågor gällande konstnärlig utbildning. Uppdraget är att arbeta för att främja utbildning och kompetensutveckling inom scenkonstens olika grenar. Kommittén sammanträder ca 3 gånger per år.

Utbildningskommitténs uppgifter:

• Att sammanföra olika företrädare för branschen för att bevaka och diskutera utbildningsfrågor inom området
• Att företräda branschen i utbildningsfrågor gentemot departement och myndigheter
• Att initiera nya utbildningar på området
• Att informera nationellt och internationellt om utbildningsfrågor

Utbildningskommitténs ledamöter 2019-2021

Ordförande
Simon Norrthon – Lektor i skådespeleri Stockholms konstnärliga högskola
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Ledamöter
Kerstin Abrahamsson – Dansare/pedagog och ordförande i TF:s dansavdelning
Representerar: Teaterförbundet för scen och film

Catharina Bergil – Enhetschef Scenutbildningarna Högskolan för scen och Musik
Representerar: Högskolan för scen och musik, Göteborg

Ditte Bjerg – Rektor Teaterhögskolan Malmö
Representerar: Teaterhögskolan Malmö

Lena Gustafsson – Nationell verksamhetsledare Teatercentrum
Representerar: Teatercentrum

Madeleine Karlsson – Lärare i dans Kungliga Balettskolan
Representerar: Kungliga Balettskolan

Anders Larsson – Lärare teaterteknikerprogrammet Stockholms konstnärliga högskola, Suppleant Sttf styrelse
Representerar: Sttf

Anders Frennberg – VD TeaterAlliansen
Representerar: TeaterAlliansen

Gunilla Hägglund Sjöström – HR chef Norrlandsoperan
Representerar: Svensk Scenkonst

Johanna Garpe – Prefekt för Institutionen för Scenkonst, Stockholms konstnärliga högskola
Representerar: Stockholms konstnärliga högskola

Jeanette Bolding – Utbildningsledare yrkesdansarutbildningen samt pedagogisk koordinator Balettakademien Stockholm
Representerar: Utbildning dans

Maria Wilson – Förbundsjurist Svensk Scenkonst
Representerar: Svensk Scenkonst

Amanda Billberg – Koreograf
Representerar: Fria teater-/danslivet