Jämlikhet och jämlikhetsdata

Arrangeras av Riksteatern

Louis De Geer Konsert & Kongress
Torsdag 25 maj kl. 15:00-15:45

Scenkonst för alla?
Om scenkonstens möjligheter att bli mer jämlik och jämlikhetsdata

Myndigheten för kulturanalys kunde konstatera i sin senaste rapport (Rapport 2017:2): ”Den fördjupade analysen av kulturvanestatistik, som presenteras i denna rapport, visar att det är en mindre grupp, främst kvinnor med hög utbildning, verksamma i tjänstemannayrken och boende i stora städer, som tar del av professionell scenkonst och konstnärlig kultur.”
Riksteatern vill problematisera begreppet ”jämlik scenkonst” och diskutera effekterna av en snarare ojämlik scenkonst. Kan jämlikhetsdata som används i andra länder hjälpa oss hitta rätt väg?

Föreläsare:
Yamam Al-Zubaidi, verksamhetsutvecklare, Riksteatern