APAP/ISPA

Scensverige kommer att företräda sina medlemmar och främja den svenska scenkonsten i New York under de internationella mötesplatserna APAP och ISPA samt medverka och nätverka under de kringliggande festivalerna för samtida scenkonst. Genom att arrangera samtal, delta i paneler och ha möten med internationella nyckelpersoner så tar Scensverige, tillsammans med våra medlemmar och utlandsbeskickningarna, ett samlat grepp kring den svenska närvaron för att främja fler samarbeten, gästspel och internationella relationer. Om du vill veta mer eller kanske är på plats är det bara att höra av dig! info@scensverige.se