Bidragsgivare

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater, musik och dans. För aktuella utlysningar se konstnärsnämndens hemsida.

Kulturrådet
Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige.

Författarfonden
För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för resor och internationella utbyten

Nordiska kulturfonden
Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna. Fonden kan som huvudregel ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder ingår. Ansökningstider och aktuella stöd finns på Nordiska kulturfondens hemsida.

Föreningen Norden
Kulturfonden för Sverige och Finland kan sökas av enskild person, organisation, förening, nätverk för öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur.

Nordisk kulturkontakt 
Nordisk kulturkontakt stöder kultur- och konstprojekt som bidrar till utveckling på fältet och som har en stark nordisk dimension.

Creative Force
Är du en svensk organisation som vill arbeta internationellt med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet? Creative Force ger bidrag till projekt som använder kultur eller media som metod för positiv förändring.

Svenska Institutet
Svenska Institutet gör ibland utlysningar eller specifika projekt som syftar till att sprida svensk kultur och internationell samverkan. Kontakta Svenska Institutet för vidare information och förutsättningarna för ditt projekt.