Bidragsgivare

För att genomföra eller ta emot ett gästspel behövs i de flesta fall extra resurser. Det finns ingen central myndighet i Sverige som handlägger eller beslutar om internationella kulturutbyten. Staten ger dock bidrag genom olika myndigheter och organisationer. Riktlinjerna för dessa förändras och det tillkommer olika satsningar eller inriktningar under vissa tidsperioder.

Nedan finner du länkar till organisationer och myndigheter som på olika vis stöder internationella samarbeten. För aktuell information om vad som gäller hänvisar vi till respektive organisation.

Föreningen Norden
Kulturfonden för Sverige och Finland kan sökas av enskild person, organisation, förening, nätverk för öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur.

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte inom teater, musik och dans. För aktuella utlysningar se konstnärsnämndens hemsida.

Kulturbryggan
Om ditt projekt är att betrakta som nyskapande kan det finnas möjlighet att söka stöd hos kulturbryggan. Se deras hemsida för aktuella utlysningar.

Nordiska kulturfonden
Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna. Fonden kan som huvudregel ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder ingår. Ansökningstider och aktuella stöd finns på Nordiska kulturfondens hemsida.

Statens Musikverk
Hos Statens Musikverk kan du söka medel för internationella samarbetsprojekt, samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/ turnéer i utlandet eller internationella gästspel/ turnéer i Sverige.

Statens Kulturråd
Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige.

Svenska Institutet
Svenska Institutet gör ibland utlysningar eller specifika projekt som syftar till att sprida svensk kultur och internationell samverkan. Kontakta Svenska Institutet för vidare information och förutsättningarna för ditt projekt.