Försäkringar

Medborgare i EU/ EES- länder eller Schweiz har rätt att ta del av det gemensamma sjukförsäkringsavtal länderna undertecknat. Det innebär att vid tillfällig vistelse (högst två år) i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz har svenska medborgare rätt till nödvändig vård, på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att kunna utnyttja det gemensamma sjukförsäkringsavtalet, behövs ett s.k. EU-kort. Det måste beställas av varje enskild person och är ett personligt bevis på att hen har rätt till vård. Detta beställs hos försäkringskassan.

När det gäller länder utanför EU finns olika regler. Sverige har avtal med vissa länder men inte med alla. Blir någon i ensemblen sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan denne inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från landet hen vistas i. Det är då viktigt att det finns en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård. Här finns mer information från Försäkringskassan om vilka länder som har avtal.

Om du som enskild artist tar anställning i ett annat land och får din lön utbetalad i det land du arbetar i, bör du anmäla detta till försäkringskassan. För att säkerställa att du finns kvar i det svenska trygghetssystemet och får tillgodoräkna dig inkomst som är pensions- och sjukpenningsgrundande. Detta måste göras hos försäkringskassan innan du reser, Anmälan om utlandsvistelse.