Lön, skatt och moms

Skatt på inkomst regleras av lagstiftningen i det land där arbetet utförs. Anställer du en enskild artist som ska arbeta i Sverige ansvarar du för att hens lön skattas här. Antingen betalas vanlig skatt i Sverige (ca 30 %) med möjlighet att göra avdrag i sin deklaration, det finns även en möjlighet att nyttja den s.k. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister, vilket innebär att hen bara betalar 15 % i skatt, men inte har möjlighet att göra några avdrag. Detta är i de allra flesta fall det mest lönsamma och enklaste för den gästande artisten. Hos Skatteverket finns Utbetalning av ersättning till utomlandsbosatta artister, idrottsutövare mfl. På Skatteverkets hemsida finns uppdaterad information om vad som gäller för dig som arbetsgivare i Sverige vid utbetalning och beskattning.

Engagerar du ett kompani som kommer för att göra ett gästspel, är det vanligaste att de fakturerar hela summan och sedan själva ansvarar för gager/löneutbetalningar ev. skatter osv i sitt hemland.

Undantag från skatteplikten:

Ersättning för rese- eller transportkostnader samt förmån av kost och logi, som betalas av dig som arrangör är skattefri. De kostnaderna ska kunna styrkas genom till exempel kvitton, biljetter mm.

Traktamente

När du tar emot utländska artister i Sverige finns inget bestämt belopp, men en rekommendation kan var att titta på Skatteverkets summor som gäller inom Sverige.

När en svensk artist arbetar utomlands bör arbetsgivaren stå för traktamente. Skatteverkets rekommendationer när det gäller traktamenten varierar mellan olika länder. Beloppen räknas om ungefär en gång om året beroende på förhållande i de olika länderna och valutaförändringar. Uppdaterad information finns på Skatteverket under rubriken utlandstraktamenten.

Inkomstskatt för svenskar utomlands

Om artisten reser med ett svenskt kompani som gör ett utländskt gästspel eller internationell turné, betalas oftast artistens lön ut av den svenska arbetsgivaren och svenska skatter och avgifter betalas in som vanligt. Om du som artist tar anställning hos ett internationellt kompani och har ett anställningsavtal direkt med det utländska kompaniet, är du själv skyldig att betala svensk inkomstskatt som tas upp i din deklaration. Om du arbetar i ett annat land i mindre än sex månader är du obegränsat skatteskyldig i Sverige, vid längre utlandsanställningar kan andra bedömningar göras. Mer om detta finns i Skatteverkets Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands?

Moms

Moms är en typ av beskattning på tjänster, kallas även mervärdesskatt. I Sverige är artistiska framträdanden momsbefriade, men du kan ändå vara tvungen att redovisa moms om du säljer en föreställning till ett annat land.

Om du säljer en föreställning inom EU behöver du inte betala svensk moms, men du måste ändå momsregistrera din organisation/kompani för att sedan ta upp försäljningen på momsblanketten i deklarationen. I vissa fall kan mottagarlandet behöva betala moms, beroende på landets egna skattebestämmelser.

Om du säljer en föreställning till ett land utanför EU behöver du inte heller betala någon svensk moms utan momsen betalas i mottagarlandet enligt det landets skattebestämmelser. När det gäller biljetter, programblad eller andra produkter som säljs i samband med föreställningen betalas moms i det land där de säljs.

På sidan 4 och 5 i broschyren Moms inom kulturområdet finns mer information om moms vid försäljning utomlands. För vidare information utifrån just din specifika omständighet rekommenderar vi att du kontaktar Skattemyndigheten för att få uppdaterad och korrekt information.