Transporter

På grund av de olika nationella reglerna är det svårt att ge generella råd, vi rekommenderar därför att alltid ta kontakt med Tullverket för att få korrekt information utifrån aktuella förutsättningar. Här kommer dock några saker att tänka på.

ATA-carnet

En ATA-carnet är en internationell tullhandling som förenklar tullproceduren för tillfällig införsel av bland annat yrkesutrustning i ett femtiotal länder. Antalet anslutna länder ökar hela tiden och på Handelskammarens hemsida finns en uppdaterad lista. Reser du enbart inom EU behöver du som svensk inga carnethandlingar

När du använder en ATA-carnet slipper du deponera eller betala tull och andra införselavgifter. Om du inte har ATA-carnet måste varorna tulldeklareras vilket betyder att du måste deponera pengar i tullen till det land du reser in i. ATA-carnet består av en lista på samtliga föremål som förs över gränsen, varje föremål skall vara numrerat och definierbart, kolli för kolli. Värde och ursprungsland skall uppges. En depositionssumma, baserat på ett procenttal av det totala värdet, betalas till Handelskammaren. Denna deposition får man tillbaka vid uppvisande av in- och utresestämplar i de passerade länderna.

Reglerna för användningen av ATA-carnet kan variera från land till land. Handelskammaren har information om vad som gäller i varje enskilt land. Tänk på att ATA-carnet är en värdehandling och ska förvaras som en sådan. Om den försvinner skall du anmäla förlusten till Handelskammaren.

Ansökan om ATA-carnet görs via din regionala handelskammares hemsida. Handläggningen är normalt ca. 3 dagar.
Handelskammaren i Jönköpings län, Handelskammaren Mittsverige, Handelskammaren Mälardalen, Handelskammaren Värmland, Mellansvenska Handelskammaren, Norrbottens Handelskammare, Stockholms Handelskammare, Sydsvenska Industri & Handelskammaren, Västerbottens Handelskammare, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska handelskammaren

Carnet är giltigt i ett år och kan användas i flera länder under giltighetstiden. Kostnaden för ATA-carnet varierar beroende på värdet av varorna samt hur många länder man ska besöka. Grundavgiften är 2570kr + depositionsbelopp och avgifter.

När du tar emot ett gästspel från ett land som är anslutet till Carnetsamarbetet, måste den gästande ensemblen göra motsvarande procedur i sitt hemland innan de reser.

Förtullning utan ATA-carnet

Om du reser till ett land som inte är medlem av Carnetsamarbetet, skall du kontakta tullen och landets ambassad för att få information om hur ni kan underlätta tullproceduren. Var förberedd på att deponera pengar i tullen i landets egen valuta. Passerar du flera länder blir det kostsamt och tidskrävande. Pengarna som deponerats betalas tillbaka vid utresan om du kan visa upp att samtliga saker förts ut igen.

Det enklaste sättet att visa att samma saker förts in och ut ur landet är att göra en lista med nummer på varje kolli samt deras värde. Du kan använda samma lista som till försäkringen.

När du tar emot ett gästspel från ett land som inte ingår i Carnetsamarbetet gäller olika bestämmelser beroende på från vilket land gästspelet kommer och i vilket land transporten kommer in i EU. Om ni använder er av en internationell transportör eller speditionsfirma så har de ofta samarbeten som kan underlätta när transporten ska in i EU.

Att tänka på när ni reser ut

• Ta kontakt med Handelskammaren för att kontrollera vad som gäller för ATA-carnet i det länder ni ska till
• Ni får inte lämna kvar något utomlands, samma föremål som förts in måste också föras ut igen
• Handlingar ska stämplas vid gränsövergången i varje land vid både ut- och inresa
• Varorna ska föras in till förtullning, alltså vid ”röd gång”, för att få stämpel. Saknas stämpel blir man av med depositionen och kan bli tvungen att betala både tull och skatt flera gånger på sin egen utrustning
• Om ATA-carnen innefattar kläder så ska du alltid ange vilket material de är i varudeklarationen. USA har licenskrav på många kläder med icke EU-ursprung. Kontakta Amerikanska ambassaden för mer information.
• Översätt ATA-carnet och utrustningslistor till landets språk och/eller engelska

Ska du resa till länder som inte är anslutna till carnetsamarbetet:

• Kontrollera med landets ambassad vad som gäller vid tullen
• Gör en fullständig numrerad lista över dina saker med motsvarande nummer på samtliga kollin
• Var beredd på att betala deposition i tullen till det land du reser

Att tänka på som arrangör i Sverige

• Kontrollera att den gästande ensemblen har sina carnet papper i ordning. En slarvigt eller ofullständigt ifylld carnet kan innebära att de fastnar i tullen
• ATA-carnet ska vara översatt till svenska eller engelska
• Kontakta tullen vid ankomststället och berätta vilka, när, hur och varför de kommer så att tullen är förberedd