Upphovsrätt

Det finns konventioner som ska skydda upphovspersoner även i andra länder än i hemlandet. De två viktigaste är Bernkonventionen och Världskonventionen. Sverige är ansluten till båda. I praktiken innebär detta att utländska upphovspersonerna skyddas på samma sätt som de inhemska i de länder som är anslutna till konventionen.

Den ekonomiska rätten att utnyttja ett verk brukar upphovspersonen sälja till ett förlag, men den ideella rätten går inte att sälja. Den ideella rätten innebär att upphovspersonens namn alltid ska vara angivet när dennes verk publiceras eller används på annat sätt. Man får heller inte ändra i verket på sådant sätt att det är kränkande för hens anseende eller särart som upphovsperson. Man får inte heller sprida verket eller visa det offentligt i en form eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsperson.

Att tänka på när du reser ut:

• Reglera i avtalet vem som betalar för musikrättigheterna. I allmänhet är det arrangören på plats som rapporterar till landets motsvarighet till STIM.
• Ta kontakt med den svenska förläggaren och diskutera förutsättningarna att spela i de berörda länderna.
• Kontrollera att samma avtal som gäller i Sverige även gäller utomlands.
• Kontrollera med upphovspersonen att pressfoto, pressmaterial, affisch osv även kan användas på turné.

Att tänka på när du tar emot gästspel:

.• Kontrollera om musiken i föreställningen är specialkomponerad eller om den ska rapporteras till STIM. Som mottagare har du ansvar för att upphovsrätt betalas i Sverige
• Reglera i avtalet vem som ska betala upphovsrättskostnader.
• Undersöka om den gästande ensemblen har rättigheterna att uppföra verket i Sverige.
• Kontrollera att du innehar rättigheter att använda marknadsföringsmaterial såsom t.ex. bilder, filmer mm.

Upphovsrättsorganisationer i Sverige

STIM- Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
SAMI- Svenska artisters och musikers Intresseorganisation
BLF- Bildleverantörernas förening
BUS- Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
SFF- Svenska Fotografers Förbund
ST- Svenska Tecknare
ALIS- Upphovsrättsorganisationen för litterära verk
Sveriges Dramatikerförbund
IFPI Sverige Gruppen