Visum och tillstånd

För att utländska medborgare skall få uppträda i Sverige krävs i många fall att de har arbetstillstånd. Många utländska medborgare har även viserings plikt, dvs. att de behöver visum för att få resa in i Sverige. Om engagemanget i Sverige är längre än tre månader krävs även ett uppehållstillstånd.

När du tar emot en gästartist eller ett gästspel i Sverige

För personer bosatta inom Schengenområdet råder fri rörlighet. Du behöver alltså inte ansöka om visum för att resa eller arbeta inom Schengenområdet. Följande länder ingår i Schengen.

För gäster som kommer till Sverige från andra länder för att arbeta/gästspela krävs oftast både visum och arbetstillstånd. Från följande länder krävs visum för att komma till Sverige. Den som ska komma till Sverige måste själv ansöka om visum hos Svenska ambassaden i sitt hemland. Olika regler gäller i olika länder och visumprocessen kan vara tidskrävande.

Den som ska söka visum bör ha med sig följande handlingar vid ansökan:

 • Personuppgifter
 • Varför personen ska besöka Sverige
 • Hur personen ska försörja sig
 • Vilken typ av pass personen har och hur länge det är giltigt
 • Var personen ska resa efter vistelsen i Sverige
 • Om personen har tillstånd att resa in i det land hen ska till efter besöket i Sverige
 • Inbjudan/ arbetserbjudande/ letter of intent
 • In- och utresebevis/ biljett

Icke EU-medborgare som ska komma till Sverige måste även söka arbetstillstånd genom Migrationsverket. Detta gör de själva, men du som tar emot måste fylla i ett arbetserbjudande och ett fackligt yttrande över arbetsvillkor och lön. I Sverige finns ett antal s.k. etablerade arrangörer som står på Migrationsverkets lista, dessa behöver inte söka särskilt arbetstillstånd då de redan är godkända av Migrationsverket. För övriga måste arbetstillstånd sökas för samtliga personer som ska komma. Det är inte möjligt att göra någon gruppansökan, utan ansökan måste lämnas in för vardera person. Detta kan göras digitalt via Migrationsverkets hemsida, formuläret är tillgängligt på de flesta språk. För den som inte har möjlighet att fylla i blanketten digitalt går det även att skriva ut den och lämna till ambassad eller generalkonsulat i det land hen bor. Kontakta Migrationsverket för besked om ungefärlig väntetid då dessa kan variera.

För att underlätta ansökan för dina gäster ska du som mottagare se till att de har följande:

 • Ett kontrakt som innehåller gage, tidpunkt och plats för engagemanget samt eventuell turnéplan. Kontraktet ska vara undertecknat av både dig och artisten
 • Ett anställningserbjudande
 • Ett intyg från berörd facklig organisation med ett yttrande över anställningsvillkoren (tex Teaterförbundet)
 • Intyg på att du erbjuder arbete i sådan omfattning att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt, samt att anställningsvillkoren är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Du behöver också en lista med följande uppgifter för samtliga medverkande, inklusive tekniker och andra personer som reser med:

 • Medborgarskap
 • Fullständigt namn
 • Födelsenummer
 • Kopia på pass i två exemplar
 • In och utresedatum
 • Komplett turnéplan

Särskilda tillstånd behövs för:

 • Barn
 • Djur
 • Vapen – även pluggade (tillstånd sökes hos polisen)
 • Brandfarliga föremål
 • Öppen eld (måste godkännas av brandansvarig på teatern)

När ni ska resa på internationell turné

Som svensk medborgare har du rätt att resa och arbeta inom EU utan visum eller speciella tillstånd. Utanför EU behövs i många fall visum. Ta kontakt med det aktuella landets ambassad eller konsulat för att ta reda på vad som gäller. Tänk på att alla som ska med på resan själva måste göra sin egen visumansökan. Se till att ni får de papper ni behöver av arrangören för att kunna söka tillstånd och var ute i god tid.

Att tänka på när ni reser ut

 • Det ska framgå av avtalet vem som ansvarar för att söka de olika tillstånden, när detta skall göras och vem som står för vilka kostnader.
 • Är alla i den svenska ensemblen svenska medborgare? Andra regler kan gälla för medarbetare med andra medborgarskap.

Förse arrangören med en lista som innefattar:

 • Medborgarskap för samtliga som ska resa
 • Fullständiga namn
 • Födelsenummer
 • Kopia på pass i två exemplar
 • In och utresedatum
 • Komplett turnéplan