Kulturråden i världen

Kulturråden i världen

Arrangeras av ScensverigeLouis De Geer Konsert & Kongress
Torsdag 25 maj kl. 10:00-11:45Sverige har åtta utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Paris, Peking och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Kulturrådens övergripande uppgift är att föra fram kulturens roll i kontakterna med andra länder och stimulera den kulturella dialogen, förutom kulturrådet i Bryssel som företräder Sverige i det europeiska samarbetet.
Kulturråden arbetar med att föra ut svensk kultur – bl.a. scenkonst – i världen, stimulera till utbyte, konstnärlig utveckling, dialog och opinionsbildning, och så kallad kulturdiplomati.

Hur kan vi på bästa sätt samarbeta med er i branschen för att öka och fördjupa vårt internationella utbyte och ömsesidiga, globala lärande?

Välkommen till ett dialogiskt och inspirerande rundabordsamtal om hur några av de svenska kulturråden arbetar med att föra ut den svenska scenkonstens på de internationella arenorna!Moderator:
Margareta Sörenson

Medverkande:
Suzi Ersahin, Kulturråd i Istanbul
Stefan Ingvarsson, Kulturråd i Moskva
Hedda Krausz Sjögren, Kulturråd i Pretoria
Mathias Lafolie, Kulturråd i Peking
Nina Röhlcke, Kulturråd i Berlin
Ellen Wettmark, Kulturråd i London
Linda Zachrison, Kulturråd i Washington