Bli medlem

Bli medlem

Som medlem i Scensverige är institutionen/fria producenter/organisationen eller konstellationen en del i Sveriges enda branschneutrala organisation för scenkonst och ingår i ett nätverk med såväl fria producenter, institutioner, konstnärliga högskolor, arbetsgivare och fackförbund. Medlemmarna ingår också i den internationella organisationen ITI- International Theater Institute, där Scensverige är det svenska kontoret. International Theater Institute har center i ca 100 länder i hela världen och genom dessa finns ett stort internationellt nätverk som Scensverige gärna hjälper sina medlemmar att använda.
Scensverige driver också flera egna internationella projekt och i dessa samarbetar vi alltid med en eller flera av våra medlemmar.

På medlemmarnas uppdrag arrangerar Scensverige vartannat år Scenkonstbiennalen. Inför biennalen kan våra medlemmar nominera personer till Scenkonstbiennalens urvalskommitté och programgrupp. Medlemmarna står också för en stor del av innehållet på Scenkonstbiennalen genom att arrangera seminarier, workshops och andra programpunkter.

Scensverige är en medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem utser därför en rådsrepresentant som kommer att representera på dessa möten.

Ansök om medlemskap

Nya medlemmar antas av vår styrelse.
Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift som beräknas efter organisationens storlek och årsverken. Scensveriges medlemmar har mellan 1-550 årsverken och medlemsavgiften varierar från 2 100- 37 600kr/år

*” anger obligatoriska fält

Adress
Kontaktperson*
Huvudsaklig verksamhet:
Flera val är möjliga
Vi vill bli medlemmar i Scensverige*