Network for the Nordic Performing Arts

Plattform för nordisk samarbete

Network for the Nordic Performing Arts består av ITI-centra eller motsvarande strukturer i de nordiska länderna och på Färöarna. Nätverkets uppgift är att stärka och utveckla det nordiska samarbetet på scenkonstens område, initiera samarbeten med gemensamma nordiska intressen samt koordinera de nationella unionernas arbete i internationella scenkonstsammanhang.

Scensverige representanter i Nordic Network for Performing Arts är Ulrika Holmgaard och Mika Romanus.

Nordic Performing Art Days

Vartannat år arrangeras Nordic Performing Art Days i något av de nordiska länderna. Nordic Performing Art Days är en mötesplats och ett forum för utbyte och nätverkande. Nordic Performing Arts Days arrangerar också New Nordic Drama.

2016 ägde Nordic Performing Art Days rum på Färöarna, under namnet DAGARNIR 2016. Fokus under DAGARNIR var interaktivitet. Sverige representerades bl.a av föreställningen ”Flugo!” som var inbjuden att gästspela, samt via workshops av Suzanne Osten, Annesofie Barany och Pelle Hanæus.

New Nordic Drama

2016 blev Paula Stenström Öhmans pjäs People respect me now utvald att representera Sverige på New Nordic Drama 2016.

Vartannat år väljer en nationell jury ut en nyskriven pjäs till New Nordic Drama. Pjäserna översätts till engelska samt olika nordiska språk och sprids runt om i norden och världen. Initiativet kommer från Scensverige och våra nordiska kollegor, som ett sätt att uppmärksamma och sprida nordisk samtida dramatik.

Den svenska juryn till pjästävlingen tillsätts av Scensveriges styrelse och bestod 2016 av Judit Benedek, Anders Duus, Birgit Hageby och Lis Hellström-Sveningson.