Scendatabasen

Historik

Sedan hösten 2006 dokumenterar Scendatabasen den professionella scenkonsten i Sverige. Scendatabasen startade med stöd av Statens kulturråds Access-projekt, ett resultat av det uppdrag som regeringen gav Kulturrådet för sysselsättningsåtgärder under 2006 och 2007 inom kultursektorn. Scensverige har sammanställt och publicerat Månadens Premiärer sedan 1966 och denna publikation utgör en viktig informationskälla. Nu är Månadens Premiärer en del av Scendatabasen. Vill du prenumerera på Månadens Premiärer?

Mejla isabel@scensverige.se

Du hittar Scendatabasen på www.scendatabasen.se.

Sökbar information

Scendatabasen innehåller dokumentation av i stort sett all scenkonst i Sverige som producerats sedan 2007. Databasen fungerar även som ett kalendarium över kommande månads premiärer. Information från teatrar/institutioner/produktionsbolag läggs löpande in per månad. I Scendatabasen är det möjligt att söka information på till exempel produktion, upphovsman, medverkande, teater, institution, premiärdatum. Det går även att söka på antal kvinnor och män i samtliga yrkeskategorier som dokumenterats i scendatabasen.

Kvinnor och män i scenkonsten

Dokumentationen ger underlag till all möjlig statistik.
Med dokumentationen som underlag har vi tidigare tagit fram statistiska uppgifter i publikationerna På spaning efter jämställdhet – kvinnor och män i scenkonsten i Sverige, del 1 och del 2, åren 2007/2008. Regelbundet tar vi fram statistik om fördelningen mellan kvinnor och män inom scenkonsten för att kunna jämföra mellan åren.

Uppgifterna från Scendatabasen har sammanställts till årlig statistik.