Programförslag 2019

Scenkonstbiennalen arrangeras vartannat år av Scensverige och 2019 är Scenkonst Västernorrland värd!

Anmälan av programpunkter till 2019 års biennal är avslutad. Vill du göra ändringar i ditt programförslag? Kontakta oss via info@scensverige.se.
Det går även bra att skicka in sena programförslag till samma mejladress, men dessa kommer endast att ses över som ett eventuellt komplement till de förslag som inkommit i tid.

Scensveriges programgrupp kommer att gå igenom alla förslag och skapa ett så brett och angeläget program som möjligt. Vi kommer att återkoppla till alla som inkommit med programförslag så snart som möjligt.

2019 års programgrupp består av:

Mary-Anne Buyondo – Kostymör på Malmö Opera och sitter i styrelsen för teaterförbundet.
Chrissie Faniadis – Frilansande projektledare och strateg, tf. verksamhetsansvarig för Riksteatern Skåne.
Magnus Florin – Dramaturg på Dramaten, författare och medgrundare av Ögonblicksteatern.
Maria Grönfeldt Thörnberg – Strateg och samordnare för verksamheten mot barn & unga på Scenkonst Västernorrland.
Daniel Isakson – Projektledare på Göteborgsoperan och tidigare verksamhetsledare för Ung scen norr.