Barnens röst

 Barnens röst var ett samarbetsprojekt inom scenkonstområdet i Asien. Teaterunionen drev projektet mellan 2004-2009 med ekonomiskt stöd från Sida.

Projektarbetet omfattade ursprungligen långsiktiga samarbeten med teatrar i Indien och Bangladesh vilket från 2007 utökats med ytterligare ett projektområde i Vietnam, Laos och Kina.

Barns röster var utgångspunkt för arbetet, där barns tankar och åsikter lyftes fram. Projektarbetet betonade utveckling av en konstnärlig teater för barn och ungdom, att låta barn och unga arbeta med kreativa uttryckssätt genom drama i skolan och aktivt arbete med att nå utsatta grupper i samhället. Barnens röst var ett regionalt projekt där samarbeten lokalt inom länderna och regionalt mellan länderna stärktes genom utbyten och nätverkande. Sidas policy för Kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete, var en grundval och projektet anpassades delvis även till pågående insatser i de aktuella länderna.

Läs mer om projektet i boken Theatre for development – Experiences from an international project in Asia; Children’s Voice.