Programförslag

Alla våra medlemmar får föreslå programpunkter till Scenkonstbiennalen

Utöver de valda föreställningarna innehåller Scenkonstbiennalen en mängd andra programpunkter så som seminarier, workshops, möten, föreläsningar, debatter etc.

Scensveriges styrelse utser en programgrupp som ansvarar för detta innehåll. Vi välkomnar nu våra medlemmar att komma in med förslag och önskemål på programpunkter till Scenkonstbiennalen 2017 senast den 28 november 2016.Det finns två kategorier av programpunkter; de som arrangeras av respektive organisation/medlem själv, och de som arrangeras av Scenkonstbiennalen. Om organisationen själv står som arrangör ansvarar organisationen för innehåll och står för kostnaden för de medverkande.

Utifrån förslagen kommer programgruppen sätta ihop ett omfattande program med seminarier, workshops, föreläsningar, debatter etc.

Programförslag