Scensverige partners i Triangle for Ukrainian Artists

Ukrainska dramatiker får stöd i nytt projekt som leds av Kulturhuset

Kulturhuset Stadsteatern initierar ett samarbete med aktörer i Ukraina, Polen och Sverige för att stötta ukrainska dramatiker att fortsätta arbeta under rådande anfallskrig. Projektet har fått namnet Triangle for Ukrainian Artists och kommer att pågå under två år. Delar av resultatet kommer att presenteras på Scenkonstkonstbiennalen i Sverige år 2025.

En av initiativtagarna till projektet är Nina Röhlcke, chef och projektledare för internationella samarbeten på Kulturhuset Stadsteatern:
– När vi träffar ukrainska konstnärer i Sverige vittnar de om att deras viktigaste behov är att kunna fortsätta arbeta. Nätverk, trygghet och gemenskap med andra kulturskapare är avgörande för att hålla uppe orken och framtidstron. Trots brinnande krig har Ukrainas teatrar, konserthus och bibliotek fler besökare än någonsin och efterfrågan på konst som speglar den nya verkligheten är stor. Vi partners i projektet i Triangle for Ukrainian Artists vill skapa en hållbar modell som ger alla involverade ett internationellt kreativt sammanhang och långsiktiga möjligheter till samarbeten och spridning av nya röster från Ukraina, säger Nina Röhlcke.

Projektets partners i de tre länderna är: Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Theatre of Playwrights/Centre for Modern Ukrainian Drama i Kyiv, Rikstolvan på Österlen i Sverige samt Villa Decius i Krakow, Polen. Som associerad partner deltar också Scensverige – Svenska ITI. Projektet genomförs med stöd av EU.

Andrii Bondarenko, dramatiker och medlem i Theatre of Playwrights i Kyiv:
– Det här ger oss en möjlighet att komma in i ett samtida europeiskt teatersammanhang. Vi ser det nu som vår huvuduppgift att bygga upp en modern teaterinstitution baserad på demokratiska värderingar och visioner, till skillnad från den sovjetiska totalitära teatern. Triangle for Ukrainian Artists ger oss chansen att kommunicera med kollegor från europeiska länder, utbyta erfarenheter, dela tankar, visioner och idéer, säger Andrii Bondarenko.

Projektet omfattar bland annat skrivarresidens, materiellt stöd, översättningar, kollegiala nätverk i tre länder, mentorskap och metodutbyten för ukrainska dramatiker. Innan årsskiftet 2023-24 ska urvalet av dramatiker och residensplaneringen vara gjord. För residensen står konstscenen Rikstolvan på Österlen.

Nya kortpjäser på Scenkonstbiennalen 2025
Ukrainska Theatre of Playwrights (Театр Драматургів) beställer inom ramen för projektet tio nyskrivna kortpjäser från ukrainska dramatiker. Rikstolvan erbjuder dem residens för att arbeta i säkerhet under en period. Sex av de tio nyskrivna kortpjäserna kommer översättas till svenska och göras tillgängliga för läsningar på teatrar runt om i Sverige. Några av de nyproducerade kortpjäserna kommer även att framföras på en teaterfestival i Kyiv och presenteras på Scenkonstkonstbiennalen i Sverige år 2025. På Theatre of Playwrights scen i Kyiv presenteras en Mini-Plays-Festival med texterna från residensen.

Ukraine Meetings på Kulturhuset Stadsteatern
Triangle for Ukrainian Artists inkluderar också läsningar, möten och festivaler där ukrainska dramatiker kan interagera med sina nordiska kollegor och visa upp sina verk. På Kulturhuset Stadsteatern kommer regelbundna Ukraine Meetings att hållas, ett after work/mingel-format där svenska och ukrainska konstnärer presenterar sina verk inför publik och särskilt inbjudna gäster från bransch och organisationer.

Dokumentation för konstnärer i exil eller i konfliktområden
Polska Villa Decius Institute for Culture (Willa Decjusza) i Krakow har lång erfarenhet av att arbeta med den ukrainska diasporan och hotade konstnärer. De spelar en central roll i projektet genom att samla in, dokumentera och dela projektets metoder och erfarenheter med andra som arbetar med konstnärer i exil eller i konfliktområden.

Projektet pågår under två år, från december 2023 till december 2025. Genom projektets betoning på långsiktigt hållbara nätverk, särskilt efter kriget, är målet att dessa nätverk ska leva vidare och växa organiskt även efter projektets slut. 

Vill du bidra med scenteknik och annat material till Theatre of Playwrights? Läs om utlysningen till Cultural Bank

Läs mer om projektet

TUA genomförs av:

Villa Decius – Willa Decjusza (Polen)

Theatre of Playwrights – Театр Драматургів (Ukraina)

Kulturhuset Stadsteatern (Sverige)

Rikstolvan (Sverige)

Partner: Scensverige – Svenska ITI


För pressfrågor kontakta:

Nina Röhlcke

Chef och projektledare för internationella samarbeten

nina.rohlcke@kulturhusetstadsteatern.se

+46 76 825 13 29